EĞİTİM

Yaşanan ekonomik gelişmeler beraberinde birçok yenilikler getirmektedir. Her yenilik şirketlerin ve şirket çalışanlarının eğitimini gerekli kılmaktadır.

Eğitimlerimizde yaşanmış örneklerden konuların özetlemeyi, görüş ve önerilerimizi açıkça ortaya koymayı ve sahip olduğumuz bilgi ve tecrübemizi paylaşmayı hedefliyoruz. Özgün eğitim anlayışımızla uzmanlığa ve tecrübeye dayalı, bilgilerin aktarılması için ihtiyaçlarınızı karşılayacak pratik eğitim çözümleri sunmayı hedefliyoruz.


Eğitim Hizmetleri

 

Her gün, her biri sektörlerinde öncü firmalardan gelen sorunlara çözüm üretiyoruz. Eğitimlerimizde de, bu birikimi "paylaşmayı" hedefliyoruz. "Yaşanmış örneklerden hareketle konuların özetlenmesi, görüş ve önerilerimizin açıkça ortaya konulması temel metodumuzu oluşturmaktadır. Toplantılardan önce veya toplantılar sırasında tarafımıza iletilen konuyla ilgili tüm "sorular" ve bu sorulara verilen cevapların da bu çalışmaların verimini artırdığını düşünüyoruz.

Özellikle "sektörel" veya "spesifik" konularda yürüttüğümüz alt grup çalışmalarında "interaktif" katılımı sağlıyoruz. Özetle, bu çalışmalarımız sırasında "teori" ile yargı kararları ve idari uygulamaları da dikkate alarak "pratiği" birleştiriyoruz.

Eğitim hizmetlerimiz aşağıdaki konuları içermektedir.

-Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Türkiye Muhasebe Standartları
-Aile Şirketleri ve KOBİ'ler için Mali Tablo Analizi ve Muhasebe
-Aile Şirketleri ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler(KOBİ) için Mali Tablo Analizi ve Muhasebenin Temelleri
-UFRS Uygulamaları ve Raporlama Eğitimi
-Halka Açık Olmayan Şirketler ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler(KOBİ) için UFRS
-Finansçı Olmayanlar için Finans ve Muhasebe
-Vergi Kanunları ve Mali Hukuk Eğitimi
-Mali İç Denetim Teknikleri Eğitimi
-Yönetim Muhasebesi ve Finansal Raporlama
-İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri
-Dönem Sonu Kapanış İşlemleri