MALİ İŞLER YÖNETİMİ

BALIKLI Audit | Advisory olarak;

Muhasebe hizmetleri

 • Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama
 • Sabit kıymetlere yönelik hizmetler, (sabit kıymet sayımı, muhasebe ve raporlamaları)
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Yazılım seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
 • Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteği.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması
 • Katma Değer Vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması
 • E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 • Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması
 • Kısa süreli eleman temini ile kurumlar, gelir vergisi ve KDV beyanname ve raporlarının hazırlanmasında destek.

Kurumlar, Gelir Vergisi ve  KDV hizmetleri

 Bordro hizmetleri

 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü
 • Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
 • Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi
 • İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
 • İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
 • Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması
  • Yerli / Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları
  • Yabancı Uyruklu Şirketler için Türkiye’de Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları
  • Yurtdışında Ortaklık, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları
  • Genel kurul
  • Tasfiye
  • Yerli ve yabancı iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi
  • Strateji analizi ve yönetim danışmanlığı
  • Organizasyon yapılandırılması
  • Risk yönetimi  

Diğer Şirket İşlemleri

 • Yerli / Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları
 • Yabancı Uyruklu Şirketler için Türkiye’de Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları
 • Yurtdışında Ortaklık, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları
 • Genel kurul
 • Tasfiye
 • Yerli ve yabancı iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi
 • Strateji analizi ve yönetim danışmanlığı
 • Organizasyon yapılandırılması
 • Risk yönetimi  


konularında hizmet vermekteyiz.