Kurumsal Kimlik

 

Şirket hem kendi içinde hem de şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimine göre markalaşmalıdır. Günümüzde birçok şirket artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma gayreti içine girmektedir. Bizler de başarılı bir kurumsal kimlik şirkete fayda sağlar diyerek yola çıktık. Kurucumuzun izlediği adımlar aldığı eğitimler ve faydasını gördüğü bir kitap ile başladı. Markalaşma algısı nedir? Kurumsal şirketler marka mıdır? Kurumsallaşma nedir? BALIKLI Audit adına konuşmak gerekirse bu soruların cevabı tamamen geleceğe yatırımdı bir yerde. Başardık mı? Başardık. Bizler de şimdi bu kimliği oluşturmada kolay 5 adımı paylaşmak istedik.

1. Öz Marka Değerleri

Biz BALIKLI Audit olarak kurumsal kimliğimizi bazı öz değerler üzerine oluşturduk. Bu öz değerler şirkete bir karakter yüklemek adına birinci adım oldu.  Bunun için öncelikle şirketin kurum içi karakterini anlamak gerekir. Amaç şirketin özünü benzersiz biçimde tanımlayan temel değerler elde etmektir.

“Şirketinizin bir karakteri olmalı, tıpkı insan gibi…”

Net bir öz değer olmazsa markanın temelini oluşturur. Örneğin markayı bir ülke bayrağı olarak görelim; mesele tasarım değil önemli olan bayrağın temsil ettiği değerlerdir. Aynı şey başarısını yıllarca sürdürmek isteyen şirketler için de geçerlidir. Bu öz değerler her türlü mesajdan daha fazla ses getirir.

Öz değerlerinizi belirlerken kendinize bazı sorular sorabilirsiniz;

 • “Bu değerler yok olsaydı şirketim şu anki varlığını sürdüremezdi” dedirtecek derecede şirketinizle özdeşleşen değerler hangileridir?
 • Her türlü engel karşısında şirketinizin istikrarlı bir şekilde bağlı kaldığı değerler hangileridir?
 • Bir değere bakıp bunu şirketinize yakıştırdığınızda aklınıza tutku sözcüğü geliyor mu?

Bizim şirketimizin temelindeki öz değerlerden örnek olarak bahsedelim biraz da.

‘ Müşteri Odaklı ’ yız dedik

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını büyük bir dikkatle dinlemek ve bu ihtiyaçları en kısa zamanda ve en uygun metodlarla karşılamaya çalışmak. Müşterilerimize değer yaratabilmek ve onların güvenini kazanabilmek amacıyla yeni çözümler üretmek ve yaşam boyu sürecek ilişkiler geliştirmek. Her şirketin ve kurumun organizasyon yapılarını ve faaliyet gösterdikleri sektörleri analiz etmek, makro ve mikro düzeyde tüm gelişmeler ışığında butik hizmetler vermek olarak açıklayabiliriz.

 ‘ Dürüst ’ davrandığımızı gördük hep

Güvenilir iş danışmanı olarak müşterilerimizde güven duygusu uyandırmak ve verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Dürüstlük iş dünyasında sahip olunması gereken en kritik özelliklerden biri, fark edilir ve güvenilir bir marka yaratmak isteyen girişimciler için sahip olunması değerli özellikler listesine girmeyi hak ediyor. Bir girişimcinin dürüst olmadan hem yatırımcıların hem de hedef kitlesinin gözünde güvenilir bir marka yaratması mümkün değildir. 

‘ Güvenilir ’ olduğumuza dair geri dönüşler aldık

Güven, bizim için BALIKLI Audit | Advisory markasını müşterilerimize taşıyan en değerli temas noktalarından biridir. Bu yüzden stratejilerimizle, iletişim çalışmalarımızla en iyi hizmeti sunmaya çalışırken güven duyulan bir şirket olmak istedik hep ve bunu başardığımızı düşünüyoruz. BALIKLI Audit bu sebepten “Bizim uzmanlığımız, sizin güveniniz…” sloganıyla hareket ediyor hep. Çünkü güven deneyimlerden elde edilir, sözlerden değil.

 ‘ Butik ’ bir şirket olmak amacımızdı

Farklılaşmanız, birebir işin içinde olmanızla başlar. Finansal tüm konularda, çalışan herkes şirketin adeta bir departmanı, şirket sahibinin sağ kolu gibi işe kendini adıyor. Teknik uzmanlığımızı, butik bir denetim ve danışmanlık şirketi anlayışı ile birleştirdik.

‘ Hem Yerel Hem Uluslararası ’ olduğumuzu gördük

Hem uluslararası alanda hem de yerel olarak hizmet verebilmek uzmanlaşma bazı şirketler adına zorlayıcı bir durum olabilir. Şirketimiz, EuraAudit International üyeliğini ekonomideki globalleşme ile birlikte tüm dünyada hizmet verebilmek ve erişebilmek adına, uluslararası bir güç olarak müşterilerimize ihtiyaçları olan değeri sağlayabilmek için 2011 yılında almıştır. Şirket olarak bizler hem yerel hem de uluslararası şirketlere aynı kalitede hizmet sunmayı amaç ediniyoruz. Yerel anlamda Türkiye'deki şirketleri iyi tanımamız ve uluslararası vizyonla aralarında köprü kurabilmemiz başarı sağlamaktadır.

‘ Kalite ’ mizle farklılık yaratabileceğimize inandık

BALIKLI Audit olarak kaliteyi tanımlamak istersek, şirket yetenekleri ile müşteri beklentilerinin buluşma noktası diyebiliriz. Her şirketin bir varoluş nedeni bir kuruluş amacı vardır. Bu amaca uygunluk dereceniz şirket kalitenizi belirler. Sektör veya verdiğiniz hizmet ne olursa olsun müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek çok önemli. Kalite günlük faaliyetlerin ayrılmaz parçasıdır ve tüm yöneticilerin, tüm çalışanların sorumlulukları içindedir. Bitimsiz bir süreçtir, sürekli geliştirmedir. Verimlilik, esneklik ve gelecektir. Kalite, müşterilerin bekledikleri ile buldukları arasındaki uçurumu kapatmaktır.

2. Öz Marka Mesajı

Markanızı belirlediğiniz öz değerlerin üzerine kurduysanız ve inandıysanız artık kalıcı bir temeliniz olmuştur. Alacağınız her karar da artık size rehberlik edecek bir dizi öz inancınız var.

Bu kadar değeri belirledikten sonra sıra öz marka mesajınızı yaratmaya geliyor. Bu mesaj şirketinizi tüm kitlelere aktaracağınız ana mesajdır. Mesajınız markanızın gerçekliğini ve var oluş nedenini ne kadar net yansıtırsa o denli etkili olur, olursunuz. Bunu düşünmeden önce işinize ne denli tutkuyla bağlı olduğunuzu hatırlatmalısınız kendinize. Yaptığınız işi olabildiğince ilham verici bir şekilde ifade etmelisiniz. Öz marka mesajı yaratmanın en zor taraflarından biri, mesajın bugün olduğu kadar beş-on yıl sonra da geçerliliğini koruyacağından emin olmaktır. Zaman aşımına uğramayacak bir mesaj bulmak için birkaç adım geri gidip bir perspektif edinmeniz gerekir.

Mesajı şekillendirecek şu sorulardan yola çıkabiliriz;

 • Mesajınız yeterince yalın ve açık mı?
 • Piyasada sizi diğerlerinden farklı kılıyor mu?
 • Gerçekleri yansıtıyor mu?
 • Amacınıza uygun mu?
 • Şirketinizin öz marka değerleriyle bağdaşıyor mu?
 • Onu ilk söyleyen siz olabilir misiniz?

Mesaj belirlerken bazı hususlara da dikkat etmek gerekir. Mesela dinleyiciniz tekrarlayamıyorsa yeterince basit değil demektir. Tekrarlayabilirse on dakika sonra bir kez daha sorun. Unutmayın ki bu, tüm pazarlama kararlarınızın çıkış noktasını teşkil edecek olan ana mesajınızdır. Mesajınızın insan odaklı mı ürün odaklı mı olacağına karar verin. Sizi başlıca rakiplerinizden açıkça ayırabilen bir marka mesajı yaratabilirseniz, müşterinin sadakatini kazanmaya geldiğinde bir hayli ilerleme kaydetmiş olursunuz.

BALIKLI Audit | Advisory olarak bizim mesajımız butik hizmet vermek, fark yaratmak ve en önemlisi güvenilir iş danışmanlığı sağlamaktır.

3. Marka Kişiliği

Markanızın öz değerleri ve öz mesajını aktarmak için kullanacağınız kişiliği belirlemeye geldi sıra. Bu tarz ve tutumu tanımlamak, tüm iletişiminizin hedefine daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır. Marka günümüz rekabet şartlarında bir isim olmanın ötesinde ürüne bir kimlik, kişilik katan, tüketicilerin algılarıyla şekillenen, ürün tercihlerinde tüketicilere rehberlik eden bir işletme varlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalar, işletme ile tüketici/alıcı arasında ilişkiyi oluşturan, şekillendiren bir araçtır. Ayrıca, günümüzde, işletmelerin entelektüel sermayeleri içerisinde değerlendirilen markalar, ürünlerden bağımsız bir ticari varlık haline gelmiştir. Bu nedenle girişimciler için marka ve marka oluşturma süreçleri işletmenin neredeyse tamamının katılımını gerektiren bir dizi eylemi gerektirmektedir. Markaların rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan önemli bir kavram marka kişiliğidir. Marka kişiliği kavramı, temelde markaların da insanlar gibi kişilik özelliklerine, belli duygular ya da izlenimlere sahip olduğu varsayımlarına dayanır.

Aşağıdaki dört soru, markanız için kullanabileceğiniz olasılıkların sayısını azaltmaya ve markanız için amaca uygun olan kişisel özellikleri seçmeye yarayacaktır;

 • Markanız erkek mi, dişi mi yoksa cinsiyetsiz mi?
 • Markanız genç mi, orta yaşlı mı yoksa 7’den 70’e mi?
 • Markanız yüksek gelir düzeyine mi yoksa işçi sınıfına mı yönelik?
 • Markanız yerel mi, bölgesel mi ulusal mı yoksa global mi?

BALIKLI Audit kurumsal kimliğine özellikle önem veriyor. Bizler şirketi bir birey olarak görüyoruz. Şirket sahibimiz dahil herkes Balıklı’nın bir çalışanı ve bu kimliği amacımız doğrultusunda hedef kitlelerimize benimsetmek çok önemli. 

4. Marka İkonları

İkon sözcüğünün temel anlamı her ne kadar görselliği çağrıştırsa da bu ifadeyi birçok yönden ele almak gerekir.

 • Görsel (logolar, renkleri, yazı karakteri, tasarımlar ve taslaklar, giyim)

Logo, şirketin basitleştirilmiş bir sembolüdür. İnsanların kendilerine hitap edenin kim olduğunu anlamalarını sağlayan bir kısaltmadır. Önemli olan logonuzun iyi ya da kötü olması değil, sadece marka hedeflerinize ulaşmanızda size faydası olup olmadığıdır.

Renkler markanızla ilgili bir takım mesajları anında iletir. Örneğin BALIKLI Audit’in yeşili seçmesinin sebebi normalde olmasını istediğimiz özellikleri de barındırıyor olması. Huzur, rahatlama, iç açıcı ve güven veren, aynı zamanda umudu, yeniliği, gençleşmeyi çağrıştırır. Paylaşım ve cömertliğin rengidir. Yeşil rengi seven insanlar genellikle üretken, çevresiyle uyumlu, içten ve doğayı seven insanlardır. Aynı zamanda hareketlerinde dengeli ve düzenlidirler. Tıpkı BALIKLI’nın olmasını istediğimiz kişiliği gibi. Çoğu şirket markalarının tüm içeriğini ve ruhunu sözcüklerle anlatmaya çalışır, oysa bize göre duyulara hitap etmek iletişimi daha kolaylaştırmaktadır.

Bunun haricinde sesler (sunucular, müzik ve anımsatıcılar) , dokunma (genel tasarım ve şekil, doku), koku, tat yine marka ikonlarında dikkate alınması gereken unsurlardır.

5. Markanızın Yol Haritası

Tüm bu aşamalardan sonra artık kendi markamıza bir yol haritası çizmek için gerekli tüm çalışmaları yapabileceğimizi fark ettik. Öncelikle oluşturduğumuz yol haritasının tarz ve tutumunun marka kişiliğimizle tutarlı olmasına özen göstermeliyiz.

a) Kapak; kapak insanları okumaya teşvik edecek bir çekicilikte olmalıdır. Markanızın temel mesajını tek bir görsel ikonla basitleştirmek bu noktada faydalı olacaktır.

b) Markayı oluşturan yapıtaşları; Öz değerler, marka mesajı, marka kişiliği ve marka ikonları…

Her bir aşamayı düşünecek olursak eğer, biz şirket olarak bunun faydasını gördük. Şirketin her seçiminde, tüm departmanlarda markanın bu beş adımını kullandık. Ortada bir marka var, bir kişilik var ve hem bizler ona hizmet ediyoruz hem de o bize hizmet ediyor aslında. Böylece ortak bir vizyonumuz oluyor. Her konuda marka kimliğimize göre seçimler yapıyoruz. BALIKLI Audit | Advisory olarak bu unsurları tutarlı ve bütünlüklü bir şekilde aktarmayı, uzun ömürlü ve başarılı bir markanın yapıtaşlarına sahip olmayı hedefliyoruz.