Uygunluk Denetimi

Son yıllarda globalleşme ile birlikte artan rekabet, faaliyetlerin etkinliğinin denetimini kaçınılmaz hale getirmiştir. Etkinlik ve verimlilik ise firmaların büyüklükleri ile doğru oranda artan öneme sahiptir. Firmaların sürdürülebilir başarılarında en temel faktör ise firma faaliyetlerinin ve süreçlerinin izlenmesi, denetimi ve bunun sonuçlarına bağlı olarak gerekli önlemlerin zamanında gerektiği şekilde alınmasıdır. Şirketinizin tüm operasyonlarında belirlemiş olduğunuz standardı sağlayamamak işlerinizin devamlılığının tehlikeye girmesine sebep olabilir. Bunun için atmanız gereken en doğru adım ‘Uygunluk Denetimi’ olacaktır.


Peki, UYGUNLUK DENETİMİ size ne katar?

Bağımsız İş Süreçleri

İş süreçlerinizin kişi ve lokasyondan bağımsız olarak sizin belirlemiş olduğunuz kriterlere göre yürütülmesini bekliyor ancak bundan emin olamıyorsanız, bu konuda mevcut iş akışınızın anlaşılması ve/veya dönemsel olarak bu değerlendirmenin yapılması size fayda sağlayacaktır.

Verimli ve Kontrollü İşletme

Uygunluk Denetimi, risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlar, işletme faaliyetlerini izler, risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur, kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder. Bu işlev ve kapsam özellikleri ile Uygunluk Denetimi; işletmelerde mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenilirliği için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmelidir.

Yurtdışı Standartlarına Uyum

Şirketinizin yurtiçinde ve özellikle yurtdışında farklı lokasyonlarda faaliyetleri varsa sizin için her yerde aynı standartlara uyumu sağlamak, çok önemli bir konu haline dönüşmüştür. Uygunluk Denetimi tam bu noktada bu standartı tüm lokasyonlarınızda iş akışlarına entegre edecektir.

Ekip ve Raporlama Kontrolü

Ayrıca prosedürlere uyumun teyidi için, yapılan periyodik değerlendirmeleriniz varsa, bu ekibin çalışma şekli ve raporlama yapısının da sektörel iyi uygulamalara göre geliştirilmesine ihtiyacınız olabilir.

Tüm bu süreçte, sektör uzmanlarından oluşan, profesyonel ve en önemlisi objektif ekibimizle yanınızda olmaktan ve şirketinizin değerine değer katmaktan gurur duyarız.