Transfer Fiyatlandırması


Transfer Fiyatlandırması
Eklenme tarihi : 2021-11-22 13:34:49
Görüntüleme : 0

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile getirilen düzenlemeler gereğince özellikle çok uluslu şirketler, grup şirketleri, ve bu şirketlerle ilişkili olan tüm şirketler mal ve hizmet hareketlerinin fiyatlarını belirlerken emsallere uygun bir transfer fiyatlandırması politikası izlemek durumundadırlar.

Söz konusu yasal düzenlemede ilişkili şirket/kişi, "kurumların kendi ortakları, ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfûzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır" biçiminde tanımlanmıştır.

Transfer fiyatlandırması düzenlemelerinden kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesinde öncelikle  ilişkili tarafların varlığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır

Aşağıda paylaşılan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in 7.1.Yıllık Belgelendirme başlıklı bölümünde belirtildiği üzere; Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU”nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları zorunludur.

Yakın tarihte Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu altında; Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı’nın kurulması ile birlikte, başkanlık bünyesinde sadece transfer fiyatlandırması incelemeleri yapan denetim ekipleri oluşturulmuş ve bu alandaki denetimler yaygınlaştırılmıştır. Mali idarenin transfer fiyatlandırması alanına özel olarak yönelmesi nedeniyle, inceleme sebebi yaratılmaması ve özel usulsüzlük cezaları ile karşılaşılmaması için başta yıllık transfer fiyatlandırması raporu olmak üzere transfer fiyatlandırması düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin doğru bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
 
İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde cezai işlemlerle karşılaşılmaması için yükümlülüklerinizi doğru ve zamanında yerine getirmenizin önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu çerçevede BALIKLI Audit | Advisory olarak deneyimli ekibimizle yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlanması konusunda yanınızda olmaktan memnuniyet duyarız.

 


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları