Yaklaşan Eğitimler


Kasım

30

2021

UFRS Mali Tablo Oluşturma ve Rapor Yazma Becerileri (Webcast)
UFRS Mali Tablo Oluşturma ve Rapor Yazma Becerileri (Webcast) Kod: UFRS_Beg_01 Tarih: 30.11.2021 Açıklama: Kendi iç raporlamasını yapmak isteyen ancak gerekli alt yapının k...

Daha Fazlası

Aralık

02

2021

Konsolidasyon (Webcast)
Kod: KONS_Int_01 Tarih: 02.12.2021 Açıklama: Temel UFRS eğitimi almış veya bilgisine sahip ancak UFRS'ye göre konsolidasyon yapmak isteyen kişilere veya gruplara verilen...

Daha Fazlası

Aralık

07

2021

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi (Webcast)
Kod: FİN_Beg_01 Tarih: 07.12.2021 Açıklama: Mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve mali işler dış...

Daha Fazlası

Aralık

09

2021

UFRS Uygulamaları ve Raporlama Eğitimi (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_02 Tarih: 09.12.2021 Açıklama: Temel UFRS eğitimi almış veya bilgisine sahip ancak UFRS’ye raporlama yapabilecek düzeyde hâkim olmak isteyen kişiler...

Daha Fazlası

Aralık

14

2021

Maliyet Bilgilerinin Karar Verme, Planlama ve Kontrolde Kullanımı (Webcast)
Kod: MAL_Int_01 Tarih: 14.12.2021 Açıklama: Bu eğitimimizde, işletme yönetimi ile muhasebe arasında köprü işlevi gören muhasebe kolu olan yönetim muhasebe...

Daha Fazlası

Aralık

16

2021

Halka Açık Olmayan Şirketler ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler (KOBİ) için UFRS (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_03 Tarih: 16.12.2021 Açıklama: KOBİ’ler için UFRS eğitimimiz, tüm KOBİ’ler, gelecekte kapsamlı UFRS’yi uygulayacak şirketler ve Yeni T...

Daha Fazlası

Aralık

21

2021

Şirketiniz Birleşme ve Satın Alma Sürecine Hazır mı? (Webcast)
Kod: ŞİR_Beg_01 Tarih: 21.12.2021 Açıklama: Türkiye gibi gelişmekte olan ve büyük ölçüde KOBİ’lerin sırtladığı ekonomilerde birleşme ve...

Daha Fazlası

Aralık

23

2021

Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları (Webcast)
Kod: UFRS_Int_01 Tarih: 23.12.2021 Açıklama: UFRS / TMS kapsamında uygulanan muhasebe standartlarını teorik bilginin yanı sıra uygulamalarla destekleyerek kapsamlı bir şekilde ...

Daha Fazlası

12

25

2021

Genel Hatlarıyla UMS (Uluslararası Muhasebe Standartları) (Webcast)
Kod: UMS_Beg_01 Tarih: 25.12.2021 Açıklama: Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği ...

Daha Fazlası

12

30

2021

Aile Şirketleri ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler (KOBİ) Mali Tablo Analizi ve Muhasebenin Temelleri (Webcast)
Kod: ŞİR_Beg_02 Tarih: 30.12.2021 Açıklama: Tamamen şirketlerin ihtiyaçları olan standartlar ve konular belirlenip şirkete özel olarak butik bir eğitim programıdır...

Daha Fazlası

Ocak

04

2022

UMS 7'ye göre Solo ve Konsolide Nakit Akım Tablosu Hazırlanması (Webcast)
Kod: UMS_Int_01 Tarih: 04.01.2022 Açıklama: UFRS'ye göre nakit akım tablosu hazırlamakta zorluk çeken kişiler veya şirketler için hazırlanmış olan bir eği...

Daha Fazlası

Ocak

06

2022

Genel Muhasebe (Webcast)
Kod: MUH_Beg_01 Tarih: 06.01.2022 Açıklama: Eğitimin genel amacı, Muhasebe ve Finans konusundan genel bilgiye sahip olmaktır.   Bu eğitim size ne katacak? Bu eği...

Daha Fazlası

Ocak

11

2022

UMS 12’Ye Göre Ertelenmiş Vergi (Webcast)
Kod: UMS_Int_02 Tarih: 11.01.2022 Açıklama: Muhasebe ve UFRS konularına temel düzeyde hâkim ancak nakit akım tablosu hazırlamakta zorluk çeken kişiler veya şirk...

Daha Fazlası

Ocak

13

2022

Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Muhasebe (Webcast)
Kod: FİN_Beg_02 Tarih: 13.01.2022 Açıklama: Hepimizin bildiği gibi finans ve muhasebe artık sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir konu olmak yerine, şirketle...

Daha Fazlası

Ocak

18

2022

İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol (Webcast)
Kod: ŞİR_Int_01 Tarih: 18.01.2021 Açıklama: Globalleşmenin her geçen gün önem kazandığı bu günlerde işletmelerin rekabet avantajı yakalamak adına perfor...

Daha Fazlası

Ocak

20

2022

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) Finansal Raporlama Alanında Getirdiği Yenilikler (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_04 Tarih: 20.01.2022 Açıklama: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uygulamayla birlikte gösterimidir. Bu doğrultuda; Yeni TTK Hakkında...

Daha Fazlası

Ocak

25

2022

UFRS’de Vergi ve Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi) (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_04 Tarih: 25.01.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde amaç, özellikle UMS 12- Gelir Vergisi uygulamasında görülen sorunlara çözüm yolu ...

Daha Fazlası

Ocak

27

2022

UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Webcast)
Kod: UMS_Beg_02 Tarih: 27.01.2022 Açıklama: Bu eğitimde çalışanlara sunulan tanımlanmış fayda esaslı planların TMS 19 (ve ASC 715) çerçevesinde; belirlenm...

Daha Fazlası

Şubat

01

2022

UFRS 9 Bazında Değer Düşüklüğü (Webcast)
Kod: UFRS_Adv_01 Tarih: 01.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde UFRS 9 standardıyla uygulanan değer düşüklüğü modeli hakkında temel bilgiler verilecek, karşıl...

Daha Fazlası

Şubat

03

2022

TFRS 9 Finansal Risklerden Korunma Muhasebesi (Webcast)
Kod: UFRS_Adv_02 Tarih: 03.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; işletmelerin uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerinin etkisinin UFRS’ye göre finansal tablolara nas...

Daha Fazlası

Şubat

08

2022

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Kazanç (Webcast)
Kod: UFRS_Int_01 Tarih: 08.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ile ilgili tem...

Daha Fazlası

Şubat

10

2022

UFRS 16 Kiralamalar (Webcast)
Kod: UFRS_Int_03 Tarih: 10.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla başlayan UFRS 16 Kiralamalar Standardı’nın getirdiği değişiklikler paylaşıl...

Daha Fazlası

Şubat

15

2022

UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri (Webcast)
Kod: UFRS_INT_04 Tarih: 15.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek ola...

Daha Fazlası

Şubat

17

2022

Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (Webcast)
Kod: MUH_Beg_02 Tarih: 17.02.2022 Açıklama: Bu eğitimde; katılımcılara vergi mevzuatının temel kavramları ve özellikli konuları, ayrıca temel muhasebe ve muhasebe uygula...

Daha Fazlası

Şubat

22

2022

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar Hesaplama (EBITDA) (Webcast)
Kod: MUH_Adv_01 Tarih: 22.02.2022 Açıklama: Bu eğitimizde genel hatlarıyla faiz, amortisman ve vergi öncesi kar hesaplama sistemi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim konul...

Daha Fazlası

Şubat

24

2022

Satış ve Pazarlama Alanındakiler İçin Mali Analiz (Webcast)
Kod: MAL_Beg_01 Tarih: 24.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimiz satış ve pazarlama alanında çalışanlar için finansal analiz yöntemlerini kendi çalıştıklar...

Daha Fazlası

Mart

01

2022

Maliyet Kontrolü ve Denetimi (Webcast)
Kod: MAL_Int_02 Tarih: 01.03.2022 Açıklama: Maliyet kontrolü, karı artırmak için işletme giderlerini belirleme ve bu giderleri azaltma uygulamasıdır. Bütç...

Daha Fazlası

Mart

05

2022

Şirket Değerlemesi Bazında Bilanço ve Gelir Tablosu Analizleri (Webcast)
Kod: ŞİR_Int_02 Tarih: 05.03.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; Mali tabloların oluşumu ve bu tablolardaki önemli hesap kalemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi oldu...

Daha Fazlası

Mart

10

2022

Etik Kurallar Eğitimi (Webcast)
Kod: ET_Beg_01 Tarih: 10.03.2022 Açıklama: Etik Kavramına Genel Bakış, etik tehditler, bu tehditlere karşılık verme yolları, etik ile İlgili Türkiye’deki Yasal D&uu...

Daha Fazlası

Mart

12

2022

Şirket Ortaklıklarında Değerleme Yöntemleri (Webcast)
Kod: ŞİR_Beg_03 Tarih: 12.03.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; Finansçı veya finansçı olmayan yöneticiler için şirket değerleme yöntemlerini ve de...

Daha Fazlası

Mart

17

2022

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansal Tablo Analizi, Vergici Olmayan Yöneticiler İçin Vergi (Webcast)
Kod: FİN_Beg_03 Tarih: 17.03.2022 Açıklama: Günümüzde finans ve muhasebe konuları sadece mali işlerden sorumlu kişilerin uğraştığı konular olmaktan çok,...

Daha Fazlası

Please Submit Your Requirement


Contact Us

+90 212 327 27 29


32+

Eğitim

425+

Tamamlanan Eğitim

8500+

Katılımcı