UFRS Mali Tablo Oluşturma ve Rapor Yazma Becerileri (Webcast)
UFRS Mali Tablo Oluşturma ve Rapor Yazma Becerileri (Webcast) Kod: UFRS_Beg_01 Tarih: 30.11.2021 Açıklama: Kendi iç raporlamasını yapmak isteyen ancak gerekli alt yapının k...
Daha Fazlası
Konsolidasyon (Webcast)
Kod: KONS_Int_01 Tarih: 02.12.2021 Açıklama: Temel UFRS eğitimi almış veya bilgisine sahip ancak UFRS'ye göre konsolidasyon yapmak isteyen kişilere veya gruplara verilen...
Daha Fazlası
Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi (Webcast)
Kod: FİN_Beg_01 Tarih: 07.12.2021 Açıklama: Mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve mali işler dış...
Daha Fazlası
UFRS Uygulamaları ve Raporlama Eğitimi (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_02 Tarih: 09.12.2021 Açıklama: Temel UFRS eğitimi almış veya bilgisine sahip ancak UFRS’ye raporlama yapabilecek düzeyde hâkim olmak isteyen kişiler...
Daha Fazlası
Maliyet Bilgilerinin Karar Verme, Planlama ve Kontrolde Kullanımı (Webcast)
Kod: MAL_Int_01 Tarih: 14.12.2021 Açıklama: Bu eğitimimizde, işletme yönetimi ile muhasebe arasında köprü işlevi gören muhasebe kolu olan yönetim muhasebe...
Daha Fazlası
Halka Açık Olmayan Şirketler ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler (KOBİ) için UFRS (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_03 Tarih: 16.12.2021 Açıklama: KOBİ’ler için UFRS eğitimimiz, tüm KOBİ’ler, gelecekte kapsamlı UFRS’yi uygulayacak şirketler ve Yeni T...
Daha Fazlası
Şirketiniz Birleşme ve Satın Alma Sürecine Hazır mı? (Webcast)
Kod: ŞİR_Beg_01 Tarih: 21.12.2021 Açıklama: Türkiye gibi gelişmekte olan ve büyük ölçüde KOBİ’lerin sırtladığı ekonomilerde birleşme ve...
Daha Fazlası
Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları (Webcast)
Kod: UFRS_Int_01 Tarih: 23.12.2021 Açıklama: UFRS / TMS kapsamında uygulanan muhasebe standartlarını teorik bilginin yanı sıra uygulamalarla destekleyerek kapsamlı bir şekilde ...
Daha Fazlası
Genel Hatlarıyla UMS (Uluslararası Muhasebe Standartları) (Webcast)
Kod: UMS_Beg_01 Tarih: 25.12.2021 Açıklama: Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği ...
Daha Fazlası
Aile Şirketleri ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler (KOBİ) Mali Tablo Analizi ve Muhasebenin Temelleri (Webcast)
Kod: ŞİR_Beg_02 Tarih: 30.12.2021 Açıklama: Tamamen şirketlerin ihtiyaçları olan standartlar ve konular belirlenip şirkete özel olarak butik bir eğitim programıdır...
Daha Fazlası
UMS 7'ye göre Solo ve Konsolide Nakit Akım Tablosu Hazırlanması (Webcast)
Kod: UMS_Int_01 Tarih: 04.01.2022 Açıklama: UFRS'ye göre nakit akım tablosu hazırlamakta zorluk çeken kişiler veya şirketler için hazırlanmış olan bir eği...
Daha Fazlası
Genel Muhasebe (Webcast)
Kod: MUH_Beg_01 Tarih: 06.01.2022 Açıklama: Eğitimin genel amacı, Muhasebe ve Finans konusundan genel bilgiye sahip olmaktır.   Bu eğitim size ne katacak? Bu eği...
Daha Fazlası
UMS 12’Ye Göre Ertelenmiş Vergi (Webcast)
Kod: UMS_Int_02 Tarih: 11.01.2022 Açıklama: Muhasebe ve UFRS konularına temel düzeyde hâkim ancak nakit akım tablosu hazırlamakta zorluk çeken kişiler veya şirk...
Daha Fazlası
Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Muhasebe (Webcast)
Kod: FİN_Beg_02 Tarih: 13.01.2022 Açıklama: Hepimizin bildiği gibi finans ve muhasebe artık sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir konu olmak yerine, şirketle...
Daha Fazlası
İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol (Webcast)
Kod: ŞİR_Int_01 Tarih: 18.01.2021 Açıklama: Globalleşmenin her geçen gün önem kazandığı bu günlerde işletmelerin rekabet avantajı yakalamak adına perfor...
Daha Fazlası
Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) Finansal Raporlama Alanında Getirdiği Yenilikler (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_04 Tarih: 20.01.2022 Açıklama: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uygulamayla birlikte gösterimidir. Bu doğrultuda; Yeni TTK Hakkında...
Daha Fazlası
UFRS’de Vergi ve Vergi Uygulamaları (UMS 12 – Kurumlar Vergisi & Ertelenmiş Vergi) (Webcast)
Kod: UFRS_Beg_04 Tarih: 25.01.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde amaç, özellikle UMS 12- Gelir Vergisi uygulamasında görülen sorunlara çözüm yolu ...
Daha Fazlası
UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Webcast)
Kod: UMS_Beg_02 Tarih: 27.01.2022 Açıklama: Bu eğitimde çalışanlara sunulan tanımlanmış fayda esaslı planların TMS 19 (ve ASC 715) çerçevesinde; belirlenm...
Daha Fazlası
UFRS 9 Bazında Değer Düşüklüğü (Webcast)
Kod: UFRS_Adv_01 Tarih: 01.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde UFRS 9 standardıyla uygulanan değer düşüklüğü modeli hakkında temel bilgiler verilecek, karşıl...
Daha Fazlası
TFRS 9 Finansal Risklerden Korunma Muhasebesi (Webcast)
Kod: UFRS_Adv_02 Tarih: 03.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; işletmelerin uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerinin etkisinin UFRS’ye göre finansal tablolara nas...
Daha Fazlası
UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Kazanç (Webcast)
Kod: UFRS_Int_01 Tarih: 08.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ile ilgili tem...
Daha Fazlası
UFRS 16 Kiralamalar (Webcast)
Kod: UFRS_Int_03 Tarih: 10.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla başlayan UFRS 16 Kiralamalar Standardı’nın getirdiği değişiklikler paylaşıl...
Daha Fazlası
UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri (Webcast)
Kod: UFRS_INT_04 Tarih: 15.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek ola...
Daha Fazlası
Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (Webcast)
Kod: MUH_Beg_02 Tarih: 17.02.2022 Açıklama: Bu eğitimde; katılımcılara vergi mevzuatının temel kavramları ve özellikli konuları, ayrıca temel muhasebe ve muhasebe uygula...
Daha Fazlası
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar Hesaplama (EBITDA) (Webcast)
Kod: MUH_Adv_01 Tarih: 22.02.2022 Açıklama: Bu eğitimizde genel hatlarıyla faiz, amortisman ve vergi öncesi kar hesaplama sistemi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim konul...
Daha Fazlası
Satış ve Pazarlama Alanındakiler İçin Mali Analiz (Webcast)
Kod: MAL_Beg_01 Tarih: 24.02.2022 Açıklama: Bu eğitimimiz satış ve pazarlama alanında çalışanlar için finansal analiz yöntemlerini kendi çalıştıklar...
Daha Fazlası
Maliyet Kontrolü ve Denetimi (Webcast)
Kod: MAL_Int_02 Tarih: 01.03.2022 Açıklama: Maliyet kontrolü, karı artırmak için işletme giderlerini belirleme ve bu giderleri azaltma uygulamasıdır. Bütç...
Daha Fazlası
Şirket Değerlemesi Bazında Bilanço ve Gelir Tablosu Analizleri (Webcast)
Kod: ŞİR_Int_02 Tarih: 05.03.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; Mali tabloların oluşumu ve bu tablolardaki önemli hesap kalemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi oldu...
Daha Fazlası
Etik Kurallar Eğitimi (Webcast)
Kod: ET_Beg_01 Tarih: 10.03.2022 Açıklama: Etik Kavramına Genel Bakış, etik tehditler, bu tehditlere karşılık verme yolları, etik ile İlgili Türkiye’deki Yasal D&uu...
Daha Fazlası
Şirket Ortaklıklarında Değerleme Yöntemleri (Webcast)
Kod: ŞİR_Beg_03 Tarih: 12.03.2022 Açıklama: Bu eğitimimizde; Finansçı veya finansçı olmayan yöneticiler için şirket değerleme yöntemlerini ve de...
Daha Fazlası
Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansal Tablo Analizi, Vergici Olmayan Yöneticiler İçin Vergi (Webcast)
Kod: FİN_Beg_03 Tarih: 17.03.2022 Açıklama: Günümüzde finans ve muhasebe konuları sadece mali işlerden sorumlu kişilerin uğraştığı konular olmaktan çok,...
Daha Fazlası

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe