Girdi yapan balikliadmin

MALİ TABLOLARI İYİ YORUMLAYABİLEN YÖNETİCİLER HER ZAMAN FARK YARATMIŞTIR

Globalleşmeyle yeni bir dönem başlamış, mali tabloların kalitesi büyük önem kazanmıştır. Mali tablolar bilgilendirme, yorumlama ve geliştirme için araç olmuş, iyi yorumlayabilmek bir görev, zorunluluk halini almıştır. Bu gelişmelerle de mali tabloların yorumlanabilmesi, daha iyi anlaşılması yöneticide farklılık yaratacak başarı faktörlerinden biri haline gelmiştir. Yöneticiler, şirket ortakları her zaman mali tablolalarının savunucuları olmalıdırlar. Çünkü şirketlerin […]

BAĞIMSIZ DENETİM: KOBİLER DİKKAT

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile şirketlerin ticaret hayatına giren bağımsız denetimin kapsamı genişletildi. Basamak basamak, ciro, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı kriterleri ile şirketlerin bağımsız denetçi atamaları gerekecektir. Ayrıca bu firmaların artık finansal tablolarını TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ile uyumlu hazırlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetimden geçmesi gerektiği halde bağımsız denetimden geçmeyen finansal tablolar ise yasal olarak […]

BAĞIMSIZ DENETİM: KOBİLER DİKKAT

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile şirketlerin ticaret hayatına giren bağımsız denetimin kapsamı genişletildi. Basamak basamak, ciro, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı kriterleri ile şirketlerin bağımsız denetçi atamaları gerekecektir. Ayrıca bu firmaların artık finansal tablolarını TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ile uyumlu hazırlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetimden geçmesi gerektiği halde bağımsız denetimden geçmeyen finansal tablolar ise yasal olarak […]

Daha Şeffaf Bilanço İçin Hazırlanın! UFRS 16 Kira Sözleşmeleri

IASB tarafından yayınlanan yeni kiralama standardı, kiracılar için finansman ve işletme kiralaması arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor. Kiracılar için, tüm kiralamalar bilançoda gelecekteki kira ödemelerinin bugünkü değerinde borç olarak kaydedilecek ve varlığın kira süresini kullanma hakkını yansıtan bir varlık gösterilecektir. Maksimum on iki ay veya daha kısa süreli kiralamalar ve düşük değerli varlıkların kiralanması için iki […]

Hazır mısınız? UFRS İçin Yeni Dönem Geldi!

İşte size yeni değişikliklerden haberdar olup olmadığınızı kontrol etmek için küçük bir rehber, AB’nin 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihlerinde onayladığı standartlar: UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden gelir UFRS 9 Finansal Araçlar Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü (UFRS 2’deki Değişiklikler) UFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinde UFRS 9 Finansal Araçların Uygulanması (UFRS 4’te yapılan […]

Vaka Çalışmaları : Admetam ile Türk Şirketinin Globalleşmesi

Müşterimiz, Türkiye’de kurulmuş ve ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren ilaç firmalarından biridir. Dünyanın farklı yerlerindeki şirketlerin kurulması için yazışmalara ihtiyaçları vardı. Müşterimizi Admetam ile bağladık ve projemiz boyunca öncelikle vergi yapılandırarak küreselleşme sürecinde danışmanları olduk, daha sonra Admetam ile dünya çapında grup şirketlerini oluşturduktan sonra raporlama dilini de kurguladık. Tüm dünyada yeni doğmuş […]

Sürdürülebilirlik Hikayemiz: Sektörde 15. Yılımız

Son yıllarda, dünya genelinde artan şirketler gönüllü olarak geniş bir sürdürülebilirlik uygulamaları yelpazesini benimsemiş ve uygulamıştır ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK garantisi, Türkiye ekonomisinde en önemli gerçek haline gelmiştir. Bu uygulamaların benimsenmesinin artan hızı, sürdürülebilirliğin doğası ve kuruluşlar için uzun vadeli sonuçları hakkında bir tartışma başlattı. Sürdürülebilirlik uygulamalarının benimsenmesi, üstün finansal performansa yol açabilecek bir stratejik farklılaşma biçimi […]