Denetim Ve Güvence


ŞİRKETİNİZİN DEĞERİNE DEĞER KATMAYA NE DERSİNİZ?

Şirket bir kişiliktir. Tüzel kişiliktir. Balıklı Audit Advisory olarak tüm bu denetim süreçlerinde, sektör uzmanlarından oluşan, profesyonel ve en önemlisi objektif ekibimizle yanınızda olmaktan ve şirketinizin değerine Bağımsız Denetim ile değer katmaktan gurur duyarız.

YASAL DENETİM HİZMETLERİMİZ


 • Kamu Gözetimi Kurumu, Muhasebe ve Denetim Standartları
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (örneğin: Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin izlenmesine ilişkin düzenlemeye ilişkin denetimler)
 • IFRS / UFRS’ a göre hazırlanmış mali tabloların denetimi
 • US GAAP (Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları)’a göre hazırlanmış mali tabloların denetimi
 • UK GAAP (Birleşik Krallık – İngiltere Muhasebe Standartları)’a göre hazırlanmış mali tabloların denetimi
 • Diğer ülkelerin Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış mali tabloların denetimi
 • SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) kanunlarına göre hazırlanmış mali tabloların denetimi
 • BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) kanunlarına göre mali tabloların denetimi
 • EDPK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) kanunlarına göre mali tabloların denetimi

ÖZEL DENETİM HİZMETLERİMİZ


 • Özel Amaçlı Denetim
 • Şirket Satınalma Ve Birleşmeleri esnasında hazırlanacak Mali Analiz Raporları için Finansal Tabloların Derlenmesi
 • Halka Açılma için gerekli finansal tablo hazırlama hizmetleri
 • Uygunluk Denetimi
 • Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygunluk Denetimi
 • İç Denetim
 • Usulsüzlük Denetimi
 • Sarbanes Oxley
 • Basel
 • Özel Sermaye Şirketleri için Denetimler

UMS VE UFRS’LERE ÖZEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


 • Finansal Tabloların UFRS, USGAAP, UKGAAP ve diğer ülkelerin genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre derleme hizmetleri
 • UMS 21 – Kur Değişiminin Etkileri Standardı
 • UFRS 15 – Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı
 • UFRS 16 – Yeni Kiralama İşlemleri Standardı
 • UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Teklif Talebinizi Bize İletin


Bize Ulaşın

+90 212 327 27 29