Danışmanlık Ve Güvence


ŞİRKETLERİN KENDİ İÇ DİNAMİKLERİNE ÖZGÜ SORUNLARINA YİNE ŞİRKET YAPILARINA UYGUN ÇÖZÜM YOLLARINI BULUYORUZ.

Balıklı Audit Advisory olarak bizler müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak üzere odaklanarak her şeye en başta müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyip, her şirketin organizasyon yapısını iyi analiz ederek onlara en uygun ve etkili çözümü sunma amacıyla yola çıkarız.

UFRS / TFRS FİNANSAL RAPORLAMA DANIŞMANLIĞI


 • UFRS / TFRS’ye göre finansal tabloların derlemesi
 • UFRS / TFRS’ye dönüşümü
 • Karmaşık muhasebe işlemlerinin UFRS / TFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi
 • Aile şirketleri ve KOBİ’ler için TMS /TFRS uyum hizmetleri verilmesi
 • Genel ve şirkete özel UFRS / TFRS teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmesi
 • TFRS / UFRS Entegrasyon / Geçiş Eğitimleri
 • UFRS / TFRS Düzeltme Kayıtları Çalışmaları:
  • UFRS / TFRS düzeltme kayıtlarının finansal tablolara etkilerinin analizinin yapılması
  • TMS 2 – Stoklar Kapsamında Stok Sayım ve Değer Düşüklüğü Testleri
  • TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü Kapsamında Değer Düşüklüğü Testleri
  • Maddi Duran Varlıklar Sayım, Derleme ve Uzlaştırma
  • Yeni veye değişen muhasebe standartlarına uyum
  • Diğer uzun vadeli karşılıklara ilişkin hesaplama ve karşılık ayrılmasına ilişkin destek hizmetleri

YÖNETİM RAPORLAMASI DANIŞMANLIĞI


 • Şirket Yönetim Raporlama Paketinin Oluşturulması
 • Yönetim raporu ve bütçenin tasarımı ve sistemsel uyarlaması
 • Fiili ve bütçe verilerini içeren yönetim raporlarının UFRS / TFRS’ye dönüşümü
 • Yönetim raporlarının UFRS’yle mutabakatı
 • Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri
 • Faaliyet raporu
  • TTK tarafından hazırlanması zorunlu olan Yıllık Faaliyet Raporu’nun hazırlanması
  • Raporda yer alan finansal bilgilerin denetimi
  • Şirketin kendi ihtiyacına göre kapsamlı faaliyet raporunun hazırlanması
 • Konsolide Finansal Raporlama
  • Konsolidasyon muhasebesi sistem kurulumu
  • Yurtdışı raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
  • Yerel Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarından Yurtdışı Raporlamasında Uygulanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına geçiş
  • Ortak hesap planı ve konsolidasyona ilişkin hizmetler sunulması
  • Yönetim Raporlaması Uygulama Rehberi’nin konsolidasyon kapsamında oluşturulması
 • Yönetim Raporlaması Biriminin Kurulması
  • Yönetim Raporlaması Entegrasyon / Geçiş Eğitimleri

MALİ İŞLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


 • Muhasebe departmanlarına destek sağlanması
 • Finans, mali işler, yönetim raporlaması ve bütçe konularında UFRS / TFRS bilgisine sahip geçici yönetici ve eleman desteği sağlanması
 • Mali İşler Kapsamında İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı
 • Organizasyon yapılandırılması
 • Aile Şirketi Hizmetleri
 • Muhasebe Uygulama El Kitabı oluşturulması
 • Muhasebe süreç ve prosedürlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Ortak Hesap Planı oluşturulması
 • Teknik danışmanlık
 • Mali İşler Uzmanlık Eğitimleri

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


 • Şirket Birleşme ve Satın Alma Desteği ve Teknik Danışmanlık
  • Birleşme ve Satınalma Öncesi Raporlama Destek Hizmetleri
  • Birleşme ve Satınalma Esnasında Raporlama Destek Hizmetleri
  • Birleşme ve Satınalma Sonrası Raporlama Destek Hizmetleri
 • Değerleme Hizmetleri
 • Proforma ve ileriye dönük mali tabloların oluşturulması
 • Veri odasının (dataroom) oluşturulması ve yönetimi için destek verilmesi
 • Roadshow sunumlarına destek verilmesi

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIĞI


 • Teknik Danışmanlık
 • Şirketlere Özel Bağımsız Denetim Departmanlarının Oluşturulması
 • Bağımsız Denetim Eğitimleri

İÇ DENETİM VE KONTROL HİZMETLERİ


 • İç Denetim ve Kontrol Desteği
 • İç Denetim Departmanı Kurulumu
 • İç Denetim Prosedür ve Programının Tasarlanması

Teklif Talebinizi Bize İletin


Bize Ulaşın

+90 212 327 27 29