Muhasebe


ŞİRKETİNİZİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI, HEDEFLERİ VE İHTİYAÇLARINIZI ANLAMAK YALNIZCA BİR BAŞLANGIÇ.

Bütünsel yaklaşımımız muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsıyor. Başarılı bir değişim, yalnızca sonuçlara odaklanmanın ötesinde “baştan başa” tüm süreçlerin yeniden oluşturulmasını gerektiriyor. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, muhasebe fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelecek.

MUHASEBE VE DEFTER TUTMA HİZMETLERİ


 • Muhasebe süreçlerinin günlük yönetimi
 • Muhasebe kayıtlarının yapılarak resmi defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile zorunlu hale getirilen Tek Düzen Muhasebe Uygulaması çerçevesinde tutulması
 • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
 • Bilanço kalemlerinin mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun teyit edilmesi
 • Aylık ve yıllık mizan, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması
 • Aylık BA-BS mutabakatlarının yapılması ve e-beyanname ile raporlanması
 • Türk vergi ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde verilmesi gereken tüm aylık, üçer aylık ve yıllık vergi ve diğer bildirgelerin muhasebe kayıtlarına uygun olarak hazırlanıp ve gönderilmesi

BEYANNAME DÜZENLEME HİZMETLERİ


 • Preparation of tax returns (VAT Withholding Tax, Advance Corporate Tax, Corporate Tax, Stamp Tax etc.) in line with tax legislation and/or electronic declaration to tax office.
 • Electronic declaration of tax returns to tax office.
 • Preparation of other reports required by tax offices and electronic declaration

BORDROLAMA HİZMETLERİ


 • Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri dahil olmak üzere ücret bordrolarının hazırlanması
 • Aylık bordro icmallerinin ve raporlarının düzenlenmesi
 • Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgelerinin hazırlanması ve sunulması
 • İşe giriş çıkış bildirimlerinin yapılması
 • Çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması

TESCİL / MÜRACAAT HİZMETLERİ


 • Vergi dairesi tescil işlemleri
 • SGK tescil işlemleri
 • Yabancı kurumlar için potansiyel vergi numarası alınması

GEÇİCİ PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ


 • Şirketlere yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak yetkin muhasebe ve finans personeli temini

RAPORLAMA HİZMETLERİ


 • Şirketlerin yurtdışı raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
 • Şirketlerin Yerel Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarından Yurtdışı Raporlamasında Uygulanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına geçiş
 • Hesap planı kurulumu ve geçiş konusunda destek

Teklif Talebinizi Bize İletin


Bize Ulaşın

+90 212 327 27 29