Finansal Skandallar
FİNANSAL SKANDALLAR Finansal skandallar, ortaya çıktığı her ülkede ekonomik mali ve toplumsal sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebepten her ülke, kendi piyasalarında ...
Daha Fazlası
Bağımsız Denetim: Kobiler Dikkat
BAĞIMSIZ DENETİM: KOBİLER DİKKAT Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile şirketlerin ticaret hayatına giren bağımsız denetimin kapsamı genişletildi. Basamak basamak, ciro, aktif...
Daha Fazlası
Birleşme ve Satın Alma
BİRLEŞME VE SATIN ALMA Şirket birleşme ve satın alımları kurumsal strateji, kurumsal finansman ve yönetim danışmanlığı hizmetlerini kapsayarak, benzer ve farklı şirketlerin, yeni...
Daha Fazlası
Transfer Fiyatlandırması
TRANSFER FİYATLANDIRMASI 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile getirilen düzenlemeler gereğince özellikle çok uluslu şirketler, grup şirketleri,...
Daha Fazlası
Uygunluk Denetimi
UYGUNLUK DENETİMİ Son yıllarda globalleşme ile birlikte artan rekabet, faaliyetlerin etkinliğinin denetimini kaçınılmaz hale getirmiştir. Etkinlik ve verimlilik ise firmaların b&uum...
Daha Fazlası
Bağımsız Denetim ile Firmanızın Değerini Arttırın
BAĞIMSIZ DENETİM İLE FİRMANIZIN DEĞERİNİ ARTTIRIN 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ticaret ve ekonomik hayata önemli düzenlemeler getiren Yeni Türk Ticar...
Daha Fazlası
Mali Tabloları İyi Yorumlayabilen Yöneticiler Her Zaman Fark Yaratmıştır
MALİ TABLOLARI İYİ YORUMLAYABİLEN YÖNETİCİLER HER ZAMAN FARK YARATMIŞTIR Globalleşmeyle yeni bir dönem başlamış, mali tabloların kalitesi büyük önem kazanmışt...
Daha Fazlası
UMS 10 - Raporlama Dönemi Sonrası Olaylar
1.     GİRİŞ Sınırsız kabul edilen işletme yaşamı, sonucun ölçülebilmesi ve belirli bir anda ulaşılan finansal durumu görebilmek amacıyla ...
Daha Fazlası
TMS 1 Mali Tabloların Sunumu Standardı
TMS 1 Mali Tabloların Sunumu Standardı UMS 1 MALİ TABLOLARIN SUNUMU STANDARDI Amaç, Kapsam Amacı işletmenin mali durumunu, performansını ve mali durumdaki değişiklikleri g&oum...
Daha Fazlası
TMS 2 - Stoklar
TMS 2 - STOKLAR Amaç, Kapsam *Ham maddeler, üretimdeki yarı mamuller, üretimi bitmiş elde bulundurulan mamuller, işin normal akışı içinde satış için elinde...
Daha Fazlası
TMS 8 – Muhasebe Politikaları ve Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
TMS 8 – MUHASEBE POLİTİKALARI VE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR Amaç, Kapsam, Tanımlar Bu standart muhasebe politikaların seçimi, muhasebe politikalarında...
Daha Fazlası
TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar
TMS 16 – MADDI DURAN VARLIKLAR Amaç, Tanımlar Bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen ve mal ve hizmet üretiminde veya idari amaçlar çe...
Daha Fazlası
TMS 18  -  Hasılat
TMS 18  -  HÂSILAT Amaç, Kapsam Standart, mal ve hizmet satışı, royalti (patent, marka gibi hakların kullanım ücretleri), faiz (nakit ve benzerlerinin başkalar...
Daha Fazlası
TMS 21 -Kur Değişiminin Etkileri
TMS 21 - Kur Değişiminin Etkileri UMS 21 -KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ STANDARDI Amaç, Kapsam, Tanımlar Standart, “Finansal Araçlar” kapsamında olan tür...
Daha Fazlası
TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri
TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri Amaç, Kapsam Standart: Kısa ve uzun vadede borçlanma faizlerini,  Yabancı para cinsinden borçlanılması nedeniyle oluş...
Daha Fazlası
TMS 34 - Ara Mali Tablolar Standardı
TMS 34 - Ara Mali Tablolar Standardı UMS 34 – ARA MALİ TABLOLAR STANDARDI Amaç, Kapsam Yılsonundan ziyade, dönem içinde hazırlanacak ara mali tabloların düz...
Daha Fazlası
TMS 37 - Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
TMS 37 - Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar UMS 37 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIKLA...
Daha Fazlası
TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 38 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Amaç, Kapsam *Tanım; Bir yıldan daha uzun süre ile kullanılan ve değer kaybına uğrayan ...
Daha Fazlası
UMS / UFRS Uygulaması: Üretim İşletmesi Örneği
UMS / UFRS Uygulaması: Üretim İşletmesi Örneği ALAÇATI A.Ş. ALAÇATI A.Ş.’nin yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde THP esas al...
Daha Fazlası
UFRS Kontrol Listesi
UFRS Kontrol Listesi Nakit ve Nakit Benzerleri – UFRS uygulamalarında kasada mevcut efektiflerin nasıl değerleneceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. ...
Daha Fazlası
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri Amaç, kapsam ve tanımlar TMS-14 Bölümlere göre Raporlama standardı yerini alan ve 1 ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu...
Daha Fazlası
Şirket Birleşmeleri
Şirket Birleşmeleri   Teknik ve hukuki anlamda birleşme bir veya birden çok ticaret ortaklığının malvarlığının, tasfiye olmaksızın, içlerinden bi...
Daha Fazlası

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe