Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile şirketlerin ticaret hayatına giren bağımsız denetimin kapsamı genişletildi. Basamak basamak, ciro, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı kriterleri ile şirketlerin bağımsız denetçi atamaları gerekecektir. Ayrıca bu firmaların artık finansal tablolarını TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ile uyumlu hazırlamaları gerekmektedir.

Bağımsız denetimden geçmesi gerektiği halde bağımsız denetimden geçmeyen finansal tablolar ise yasal olarak düzenlenmemiş hükmünde sayılacaktır. TTK nedeniyle ilk kez bağımsız denetim ve TFRS uygulaması ile karşılaşacak olan firmalar, bu yeni düzenleme ile, uluslararası finans piyasaları ile entegrasyon, finansman maliyetlerinde avantaj ve doğru karar alabilmek için sağlıklı finansal veriyi elde edecekleri önemli bir fırsat elde etmiş olacaklardır.

Bununla birlikte şirketler TTK uyarınca geliştirecekleri kurumsal yönetim uygulamaları sayesinde de firma değerlerini artırmış olacaklardır.
Şirketlerin kârlı büyümesinin arkasındaki en önemli sebeplerden birisi öncelikli olarak bağımsız denetim sayesinde verdiği kararların rakamlara yansımasını objektif olarak değerlendirebilmesi ve bunun sonucunda da stratejilerini doğru ve şeffaf verilere dayandırmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan bağımsız denetimin şirketlerin hesap verilebilirliğini artırdığı; başta hissedar olmak üzere tüm paydaşların haklarını koruduğu ve güvene dayalı ilişki zemininin kurulmasında etkin rol oynadığı yadsınamaz bir gerçek. Yeni düzenlemelerle birlikte bağımsız denetim kapsamının genişletilmesini regülatif bir zorunluluktan ziyade şirketlerin kurumsallaşma süreclerini destekleyen, tutarlı ve şeffaf verilere dayalı karar alma mekanizmalarının önünü açan, tüm paydaşların haklarını koruyan, katma değeri çok yüksek bir iş birlikteliği olarak görmenin başarılı iş sonuçlarına çok önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Denetçinizle bu yola çıkmadan önce lütfen iyi sorgulayın.

Bağımsız denetim faaliyetleri grup tarafından, operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarma ve iş süreçlerine katma değer yaratmakta kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere Bağımsız denetim kapsamı zaman içinde genişletilmektedir. Kanun’un ilk uygulama yılı olan 2013 yılında 2 bin 500 civarında şirket bağımsız denetime tabi olmuş olup, 2014 yılında ise yeni Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 3 bin 500 civarında şirketin bağımsız denetime tabi olacağı tahmin edilmektedir.

Temsil ettikleri finansal büyüklükler itibariyle bu şirketler Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturmaktadır. Bu şirketlerin bağımsız denetimleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Türkçe çevirisi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yürütülecektir.

Bir yanda TÜRMOB, bir yanda yeni kurulan Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Bağımsız Denetçi kimdir sorularının cevabını sora dursun, siz KOBİ’ler lütfen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) nedir, bağımsız denetim nedir sorularını ayrıntılarıyla araştırıyor ve bilgili bir şekilde seçiyor olun.

Bu kapsamda da KOBİ’lerde;

  • Bağımsız Denetçi’nin aslında kim olması gerektiğini
  • Bağımsız Denetçi seçerken dikkat edilmesi gereken hususları
  • Bağımsız Denetçi’nin deneyimini
  • Bağımsız Denetim ve UFRS’nin şirketinize saglayacağı ‘‘gerçek’’ faydalarıÇok iyi görebilmeniz gerekir ki, çok kısa bir zamanda sizi de kapsayacak şu an hukuki zorunluluk gibi gördüğünüz düzenlemeleri aslında şirketinize büyük faydaya çevirebilesiniz,çok iyi gözlemliyor olmalısınız.