Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar Hesaplama (EBITDA) (Webcast)


Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar Hesaplama (EBITDA) (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:08:58
Görüntüleme : 0

Kod: MUH_Adv_01

Tarih: 22.02.2022

Açıklama:

Bu eğitimizde genel hatlarıyla faiz, amortisman ve vergi öncesi kar hesaplama sistemi hakkında bilgi verilecektir.

Eğitim konuları:

  • EBITDA (FVAOK-Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kâr) ve Sürdürülebilir EBITDA Tanımı ve Önemi
  • EBITDA Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar

      1) EBITDA Hesaplamasına Dahil Edilecek veya Edilmeyecek Gelir / Gider Kalemlerinin

      Tartışılması. (Karşılıklar, Kur Farkı Gelir/Giderleri, Duran Varlık Satış Gelir/Giderleri,

       Kredi Kartı Komisyon Giderleri, Vade Farkı Gelir/Giderleri vb.)

      2) UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Göre Hazırlanmış Mali

      Tablolarda EBITDA Hesaplanırken Dikkate Alınması Gereken Hususlar

      3) Tek Düzen Hesap Planı ve VUK’a Göre Hazırlanmış Mali Tablolarda EBITDA

      Hesaplanırken Dikkate Alınması Gereken Hususlar

      4) Çeşitli Sektörlerde EBITDA Hesaplamasında Dikkate Alınması Gereken Hususlar

      5) Örnek Uygulamalar (Gerçek Mali Tablolar Üzerinden)

  • EBITDA Finansal Tablo Analizinde Kullanımı:

      1) EBITDA Operasyonel Net İşletme Sermayesi İlişkisi

      2) EBITDA Nakde Dönüş̧ Oranı

      3) EBITDA Faiz Giderleri İlişkisi

      4) EBITDA Net Borçların Karşılanma Oranı

      5) EBITDA Varlık İlişkisi (EBITDA Getirisi)

      6) EBITDA İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı İlişkisi

      7) EBITDA Finansman ve Yatırım Ödemeleri Karşılama Oranı

      8) EBITDA Hasılat İlişkisi (EBITDA Marjı)

      9) Örnek Uygulamalar (Gerçek Mali Tablolar Üzerinden)

  • EBITDA’nın Şirket Değerlemede Kullanımı

      1) Şirket Değerleme Kavramı ve Şirket Değerleme Yöntemleri

      2) Firma Değeri ile Özkaynak Değeri Kavramları

      3) EBITDA Çarpanı ile Şirket Değerleme

      4) Örnek Uygulamalar (Gerçek Mali Tablolar Üzerinden)

Kimler katılmalı?

Muhasebe bilgisini geliştirmek ve vergi uygulamaları ile pekiştirmek isteyen tüm mali işler, muhasebe, finans çalışanları


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları