Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansal Tablo Analizi, Vergici Olmayan Yöneticiler İçin Vergi (Webcast)


Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansal Tablo Analizi, Vergici Olmayan Yöneticiler İçin Vergi (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:11:18
Görüntüleme : 0

Kod: FİN_Beg_03

Tarih: 17.03.2022

Açıklama:

Günümüzde finans ve muhasebe konuları sadece mali işlerden sorumlu kişilerin uğraştığı konular olmaktan çok, gerek yönetim mercileri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirmesini yapabilmek için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli birimler arasında yaratılmaya çalışılan iletişime oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak mali işler dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe vergi türleri hakkında bilgi sahibi olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları, vergilendirme hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Eğitim konuları:

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
 • Yönetim Muhasebesi
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi

      1) Yatay Analiz

      2) Dikey Analiz

      3) Rasyo Analizi

 • Uygulamalı örnekler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Finansal riskler ve yönetim teknikleri
 • Türkiye Vergi Sistemi
 • Vergi Türleri ve Kavramlar
 • Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, KDV, Vergi Usul Kanunu
 • Tam/Dar Mükellefiyet
 • Grup içi işlemler ve vergisel etkileri
 • Transfer fiyatlandırması, Royalti, Management Fee
 • Beyannameler, vergi cezaları

Kimler katılmalı?

Finans, muhasebe, vergi eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hâkim ve etkin olmak, Türk vergi sistemi hakkında genel bilgi sahip olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları