Genel Muhasebe (Webcast)


Genel Muhasebe (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:04:03
Görüntüleme : 0

Kod: MUH_Beg_01

Tarih: 06.01.2022

Açıklama:

Eğitimin genel amacı, Muhasebe ve Finans konusundan genel bilgiye sahip olmaktır.  

Bu eğitim size ne katacak?

Bu eğitim ile çalıştığı iş yerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder, iş yerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar. çalıştığı iş yerinin borç ve alacaklarını takip eder, İş yerine ait vergilerin beyannamesini hazırlayarak tahakkukunu yaptırır, iş yerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip eder, çalıştığı iş yerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olur, çalıştığı iş yeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar, kanuni sürelere uygun olarak saklar. Bu kazanımlarla birlikte disiplin, çalışma ilişkileri konularında kendinizi geliştirebilecek ve ücret yönetiminin önemi ve temel amaçlarını öğreneceksiniz.

Eğitim konuları:

 1. Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
 2. Muhasebenin Temel Kavramları
 3. Hesap Kavramı
 4. Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları
 5. Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları
 6. Muhasebe süreci
 7. Tek düzen hesap planı
 8. Nazım hesaplar
 9. Yevmiye defteri
 10. Açılış kaydı
 11. Yevmiye defterine kayıt mantığı
 12. Muhasebe fişleri
 13. Büyük defter
 14. Mizan
 15. Envanter işlemleri
 16. Sürekli envanter yöntemi
 17. Aralıklı envanter yöntemi
 18. Değerleme işlemleri
 19. Ay sonu KDV tahakkuk kaydı
 20. Gelir tablosunun hazırlanması
 21. Kesin mizanın hazırlanması
 22. Amortisman, normal amortisman, azalan bakiyeler yöntemi

Kimler katılmalı?

 1. Şirketlerin muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olan ve
 2. Temel muhasebe uygulamaları üzerine bilgi ve tecrübelerini arttırmak isteyen çalışanlar.

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları