Hazır mısınız? UFRS İçin Yeni Dönem Geldi!


Hazır mısınız? UFRS İçin Yeni Dönem Geldi!
Eklenme tarihi : 2021-11-08 19:10:14
Görüntüleme : 0

İşte size yeni değişikliklerden haberdar olup olmadığınızı kontrol etmek için küçük bir rehber, AB'nin 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihlerinde onayladığı standartlar:

 • UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden gelir
 • UFRS 9 Finansal Araçlar
 • Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü (UFRS 2'deki Değişiklikler)
 • UFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinde UFRS 9 Finansal Araçların Uygulanması (UFRS 4'te yapılan değişiklikler)
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Transferleri (UMS 40'taki değişiklikler)
 • UFRS 2014-2016 Döngüsü Yıllık İyileştirmeleri (UFRS 1 ve UMS 28'deki değişiklikler)
 • UFRYK 22 Döviz İşlemleri ve Peşin Düşüncesi
 • UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden gelir
 • Gelirin ne zaman ve ne miktarda tahakkuk edeceğini belirlemek için beş aşamalı model uygulamasını biliyor musunuz?
 • UFRS 9 Finansal Araçlar
 • Finansal varlıklarınızı yalnızca ana kavram ve faiz kriteri, yeni kavramlar açısından uygun ölçüm kategorisine göre mi işlediniz?

Değer düşüklüğünün hesaplanması için beklenen yeni bir kredi zararı modeli:

 • Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü (UFRS 2'deki Değişiklikler)
 • Şirketinizde hisse bazlı ödeme işlemleriniz var mı? Öyleyse, yeni gereksinimler bu düzenlemelerin sınıflandırılmasını ve / veya ölçülmesini ve potansiyel olarak yeni ve ödenmemiş kazançlar için muhasebeleştirilen gider zamanlamasını ve miktarını etkileyebilir.
 • UFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinde UFRS 9 Finansal Araçların Uygulanması (UFRS 4'te yapılan değişiklikler)
 • Sigortacıysanız, dikkatli olun. IASB, UFRS 9 Finansal Araçlarda yapılan değişikliklerle ilgili olarak UFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinde değişiklik yapmıştır.
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Transferleri (UMS 40'taki değişiklikler)
 • Yatırım amaçlı bir gayrimenkulünüz var mı? Bir Şirket ne zaman bir mülkünü devretmelidir?
 • UFRYK 22 Döviz İşlemleri ve Peşin Düşüncesi
 • Peşin alıyor musunuz veya ödüyor musunuz? UFRYK 22, işlem tarihinin, şirketin ön ödemeden kaynaklanan ön ödemeyi veya ertelenmiş geliri ilk kez tanıdığı tarihtir.

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları