İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol (Webcast)


İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:05:19
Görüntüleme : 0

Kod: ŞİR_Int_01

Tarih: 18.01.2021

Açıklama:

Globalleşmenin her geçen gün önem kazandığı bu günlerde işletmelerin rekabet avantajı yakalamak adına performans yönetimine odaklanmaları kaçınılmazdır. Bu nedenle bütçe ve kontrol işletmelerin önem vermesi gereken konuların başında gelmektedir. Firmaların muhasebe, denetim bütçe ve yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik bu eğitimde işletme bütçelerinin hazırlanması, bir kontrol aracı olarak kullanılması ve revizyonuyla ilgili bilgiler verilecektir.

Eğitimin amacı:

 • Bütçe sistemini işletme içindeki rolü ve öneminin kavranması
 • Bütçelerin hazırlanması ve revizyonu konularının aşama aşama öğrenilmesi
 • Bütçelerin bir kontrol aracı olarak kullanılmasının ve sapma analizlerinin öğrenilmesidir.

Eğitim konuları:

 • Finansal Bilgi Sistemi ve İşletme Bütçelerinin Bu Sistemdeki Yeri
 • İşletme Bütçelerinin Oluşturulmasında Maliyet Açısından Çeşitli Kavramlar
 • Maliyetlerin Yapısal Analizi ve İşletme Bütçelerindeki Yeri
 • İşletme Bütçeleri, Kontrol ve Revizyona Genel Bakış
 • İşletme Bütçeleri ve Yönetim
 • İşletme Bütçelerinin Amaçları
 • İşletme Bütçelerinin Yarar ve Sakıncaları
 • İşletme Bütçelerinin Temel Prensipleri
 • İşletme Bütçelerinin Başarılı Olma Koşulları
 • İşletme Bütçelerinin Temel Ayrımı, Bütçe Çeşitleri ve Bütçe Sistemi
 • Bütçe Hazırlanması Esnasında Kullanılan Bütçe Teknikleri
 • İşletme Bütçelerinin Hazırlanması

      1) Satış Bütçesi

      2 ) Satın Alma Bütçesi

      3) Üretim Bütçesi

      4) D.İ.M.M Sarf Bütçesi

      5)  D.İ.M.M Satın Alma, Miktar ve Tutar Bütçesi

      6)  D.İ. Bütçesi

7) G.Ü.G. Bütçesi

8) Yatırım Bütçesi

9) Faaliyet Giderleri Bütçesi

10) Nakit Bütçesi

11) Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu

 • Tüm Bütçelere Ait Ayrıntılı Uygulamalar ve Bütçe Taslaklarının Oluşturulması
 • İşletme Bütçelerinin Revizyonu
 • Bütçe Aracılığı ile İşletme Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Kontrolü
 • Bütçe Kontrolü ve Sapma Analizleri

Kimler katılmalı?

 • Bütçe çalışmasının nasıl yapıldığını öğrenerek, bütçe teknikleri ile şirketine yön vermek isteyen patronlar ve yöneticiler
 • Bütçe çalışmasında yer alacak mühendislik, satış, pazarlama, İK, satın alma, muhasebe, finans, Ar-Ge departmanı çalışanları

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları