Konsolidasyon (Webcast)


Konsolidasyon (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 20:53:56
Görüntüleme : 1648

Kod: KONS_Int_01

Tarih: 02.12.2021

Açıklama:

Temel UFRS eğitimi almış veya bilgisine sahip ancak UFRS'ye göre konsolidasyon yapmak isteyen kişilere veya gruplara verilen bir eğitimdir. Eğitime katılacak kişilerin veya grupların temel UFRS eğitimi almış olmaları beklenmektedir.  

Eğitim konuları:

  • Konsolidasyon Nedir? Neden Yapılır?’
  • Konsolidasyona Giren Şirketlerin Belirlenmesi
  • Konsolidasyon Yaparken Bilinmesi Gereken Başlıca Standartlar: 
  • IFRS 10: Konsolide Mali Tablolar
  • UMS 28: İştiraklerdeki Paylar
  • IFRS 12: Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
  • UMS 24: İlişkili Taraf Açıklamaları
  • Temel Konsolidasyon Düzeltmelerinin Çıkarılması
  • Örnek Uygulama  

Kimler katılmalı?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartlarını (“TMS”) kanuni defterlerinde uygulayacak tüm ticari şirket yetkilileri ve ilgili departman çalışanları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya önümüzdeki dönemde hisselerini halka arz etmeyi öngören işletmelerin Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdür ve elemanları.


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları