Maliyet Kontrolü ve Denetimi (Webcast)


Maliyet Kontrolü ve Denetimi (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:09:43
Görüntüleme : 0

Kod: MAL_Int_02

Tarih: 01.03.2022

Açıklama:

Maliyet kontrolü, karı artırmak için işletme giderlerini belirleme ve bu giderleri azaltma uygulamasıdır. Bütçeleme süreci ile başlar. Bir işletme sahibi, gerçek sonuçları bütçelenen beklentilerle karşılaştırır ve eğer gerçek maliyetler planlanmış olandan yüksek ise, yönetim harekete geçer. Bu eğitimimizde maliyet kontrolünün denetim süreçlerini detaylı olarak inceleyeceğiz.

Eğitim konuları:

  • Fiyatlamada Başabaş Noktası ve Faaliyet Kaldıracı Analizi
    Portföydeki Diğer Ürünlerin Fiyatlamaya Etkisi ve Ürün Portföyünün Finansal Açıdan Yönetilmesi 

      1) Tamamlayıcı Ürünlerin Fiyatı

      2) Alternatif Ürünlerin Fiyatı

  • Finansman Maliyetlerinin Fiyatlama Üzerindeki Etkisi

      1) Vade Farkı

      2) İskontolama 

Kimler katılmalı?

Finans, muhasebe, vergi eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hâkim ve etkin olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları