Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (Webcast)


Temel Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:08:36
Görüntüleme : 0

Kod: MUH_Beg_02

Tarih: 17.02.2022

Açıklama:

Bu eğitimde; katılımcılara vergi mevzuatının temel kavramları ve özellikli konuları, ayrıca temel muhasebe ve muhasebe uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.

Eğitim konuları:

 • Mevzuatta gerçekleşen/yürürlüğe giren güncel muhasebe ve vergi uygulamaları
 • Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Muhasebe İşlemleri ve Temel Muhasebe İlkeleri
 • TTK ve VUK Açısından Yasal Defterler
 • Bilanço-Gelir Tablosu-Kar Dağıtım Tablosu Doldurulması ve Özellikli Konular
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Öz Sermaye Hesapları
 • Gelir Tablosu ve Maliyet Hesapları
 • Nazım Hesaplar ve diğer hesaplar
 • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil
 • Sorumluluk Uygulamaları
 • Vergiyi Doğuran Olay
 • Vergi Beyannameleri
 • Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler Tevsik Edici Belgeler
 • Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükleri açısından Kurumlar Vergisi ve Damga Vergisi Örnek Uygulamaları
 • Kurum Kazancının Tespitinde
 • İndirilecek/İndirilemeyecek giderler ve kayıtlar
 • Vergi avantajı sağlayan uygulamalar
 • Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye’de Özellikli Hususlar
 • Örnek Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımı hesaplamaları

Kimler katılmalı?

Muhasebe bilgisini geliştirmek ve vergi uygulamaları ile pekiştirmek isteyen tüm mali işler, muhasebe, finans çalışanları.


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları