UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Kazanç (Webcast)


UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Kazanç (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:07:33
Görüntüleme : 0

Kod: UFRS_Int_01

Tarih: 08.02.2022

Açıklama:

Bu eğitimimizde; 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı ile ilgili temel bilgilere değinilecek, standartta yer alan yeni beş aşamalı modelin uygulanmasındaki temel hatlardan söz edilecek, hasılatın muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi ile ilgili hususlar açıklanacaktır.

Eğitim konuları:

  • Yeni Hasılat Standardına Genel Bakış
  • 5 Adım Modelinin Uygulanmasındaki Temel Noktalar
  • Yeni Hasılat Standardının muhasebeleştirme konuları ve edim yükümlülüğü kavramı
  • Hasılatın muhasebeleştirme koşulları
  • Hasılatın ölçümü
  • Açıklanması Gereken Bilgiler

Kimler katılmalı?

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları