UFRS Uygulamaları ve Raporlama Eğitimi (Webcast)


UFRS Uygulamaları ve Raporlama Eğitimi (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 20:56:42
Görüntüleme : 0

Kod: UFRS_Beg_02

Tarih: 09.12.2021

Açıklama:

Temel UFRS eğitimi almış veya bilgisine sahip ancak UFRS’ye raporlama yapabilecek düzeyde hâkim olmak isteyen kişilere veya gruplara verilen bir eğitimdir. Eğitime katılacak kişilerin veya gruplarım temel UFRS eğitimi almış olmaları beklenmektedir. Eğitim tamamen olay, problem, uygulamalar üzerine kurulmuştur.

Eğitim konuları:

 • Finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve
 • TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu
 • TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
 • TMS 10 - Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
 • TMS 7 - Nakit Akış Tabloları
 • TMS 2 - Stoklar
 • TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 18 - Hasılat
 • TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri
 • TMS 12 - Gelir Vergileri
 • TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • TMS 37 - Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • TMS 32 - Finansal Araçlar: Sunum
 • TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
 • TFRS 9 - Finansal Araçlar
 • TMS 11 - İnşaat Sözleşmeleri
 • TMS 17 - Kiralama İşlemleri
 • TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • TMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • TFRS 5 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

Kimler katılmalı?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartlarını (“TMS”) kanuni defterlerinde uygulayacak tüm ticari şirket yetkilileri ve ilgili departman çalışanları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya önümüzdeki dönemde hisselerini halka arz etmeyi öngören işletmelerin Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdür ve elemanları.


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları