Yöneticiler için Mali Tabloların Önemi


Yöneticiler için Mali Tabloların Önemi
Eklenme tarihi : 2021-11-28 22:34:11
Görüntüleme : 2237

Yöneticiler için Mali Tabloların Önemi

Bilanço, bir şirketin belirli bir anda içinde bulunduğu mali durumun temel bir fotoğrafıdır ve o şirketin mali durumunu değerlendirmeye yönelik çok önemli ve mantıklı bir başlangıç noktasıdır. Yöneticiler her zaman mali tabloların savunucuları olmalılardır. Balıklı Bağımsız Denetim ve Mali Danışmanlık olarak çabaya destek vermek her zaman görevimiz olmuş, mali raporlamayı bilgilendirme, yorumlama ve geliştirmeyi görev olarak bilmişizdir.

Mali tabloların yorumlanabilmesi, daha iyi anlaşılması yöneticide farklılık yaratacak başarı faktörlerinden biridir. Çünkü şirketlerin stratejileri, hedefleri açısından o andaki şirketin mali durumunu yorumlayabilmek önemlidir. Bunun için şirket ortaklarını, yöneticilerinin zaman ayırıp, mali tablolarını dikkatle irdeleyip, incelemesi gerekmektedir. Basel II ve TTK Taslağı ile birlikte mali yönetimde yeni bir dönemin başlangıcı olmuş, mali tabloların kalitesi büyük önem kazanmaktadır. Şirket yönetimi mali durumunu en iyi şekilde tayin edebilmelidir.

Her ne kadar gelir ve nakit akım tabloları mali duruma ilişkin bilgiler verse de, bilanço, bir şirketin belirli bir anda içinde bulunduğu mali durumun temel bir fotoğrafıdır ve o şirketin mali durumunu değerlendirmeye yönelik mantıklı bir başlangıç noktası teşkil eder. Yönetim ve Denetim Komitesi üyelerinin, bu değişikliklerin savunucuları olmaları gerekmektedir; Deloitte bu çabaya destek vererek, mali raporlamayı geliştirmede aktif görev üstlenmektedir. Yönetim ve bağımsız dış denetçilerin, denetim komitelerinin gözetimi altında, mali raporlamayı ve iletişimi geliştirmeyi sürdürmesi zorunludur. Firmanın stratejileri, hedefleri ve risklere tahammülü açısından firma profilinin anlaşılarak, şirketin taraf olduğu bilanço içi ya da dışı işlemlerin bu profile uygun olup olmadığının tayini de bir o kadar önem taşımaktadır. Bunun için, tüm tarafların zaman ayırıp tüm dipnotlar ve yönetim İrdeleme ve analizlerini de kapsayacak şekilde mali tabloları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Bu dökümanın amacı, yönetim ve denetim komitelerine, bağımsız denetçi, danışman ve paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışarak, şirketlerinin mali durumunu en iyi şekilde tayin ve beyan etmede yardımcı olmaktır. Her ne kadar “bilanço" ve "mali durum" terimleri bazen birbiri yerine kullanılsa da, bunların odağını şirketin mali durumu oluşturmaktadır. Mali durum kavramı bilançonun dışına çıkarak, bir şirketin iktisadi kaynakları, borçları ve özsermayesini daha kapsamlı bir şekilde içine alan bir kavramdır. Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEC - bizde SPK) yakın zamanda bir şirketin yönetiminin müzakere ve analizlerine dahil edilecek beyan ve açıklamalarda önemli genişletmeler getirecek ve bu beyanları anlaşılır bir İngilizce ile hazırlanmış metin üzerinde tekrarlatacak bir dizi yeni kural teklif etmiştir. SEC' in buradaki amacı, mali tabloların ticari ve iktisadi faaliyetlerden anlaması gereken ve bilgileri itina ile inceleme arzu ve kararlılığında olanlar açısından içerik yönünden daha zengin ve kapsamlı şekle getirilmesi fikrini açmaktır.

Bir şirketin mali durumunu tayin ederken dikkate alınması gereken pek çok faktör mevcut olup, yönetim, denetim kurulları ile denetçilerin yatırımcı camiasını koruma ve mali tabloları şeffaflaştırma konusundaki sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla bu konulara vakıf olması gerekmektedir. Aile şirketleri, ciro ve kar yaratma konusunda oldukça iyi bir donanıma sahip olsalar bile, mali tabloları düzenli olarak incelenmekte olan bir şirket, bu mali tablolarını bağımsız denetimden geçirmeyi göz önünde bulundurmalıdır. Ancak, şirket sahipleri satış işlemi öncesinde doğru stratejik ve operasyonel değişiklikleri yaparak, şirketlerinin değerini arttırabilir.

Haziran, 2013.

 


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları