IASB tarafından yayınlanan yeni kiralama standardı, kiracılar için finansman ve işletme kiralaması arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor. Kiracılar için, tüm kiralamalar bilançoda gelecekteki kira ödemelerinin bugünkü değerinde borç olarak kaydedilecek ve varlığın kira süresini kullanma hakkını yansıtan bir varlık gösterilecektir. Maksimum on iki ay veya daha kısa süreli kiralamalar ve düşük değerli varlıkların kiralanması için iki olası muafiyet mevcuttur. Her şirket kiralama veya leasingi varlıklara erişim için bir araç olarak kullandığından yeni standarttan etkilenecektir. Bu nedenle, yeni standardın kuruluşunuz üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu anlamaya başlarsanız, daha iyi hazırlanacak ve olası sorunları tanımak ve uygulama maliyetlerini ve uygunluk riskini azaltacaksınız. Bu nedenle harekete geçme zamanı:
  1. Assess your contracts if they are, or contain, leases.
  2. Check if your systems and processes can obtain all the required information.
  3. Be sure that your systems and processes are capable of monitoring leases and keeping track of the required ongoing assessments.
  4. Do not forget to consider the potential use of IFRS 16’s recognition exemptions.
  5. Be careful fort he different discount rates.
  6. Be ready to analyse the impact of the changes on financial results and position: Especially
EBITDA.