İşte size yeni değişikliklerden haberdar olup olmadığınızı kontrol etmek için küçük bir rehber, AB’nin 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihlerinde onayladığı standartlar:

 • UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden gelir
 • UFRS 9 Finansal Araçlar
 • Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü (UFRS 2’deki Değişiklikler)
 • UFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinde UFRS 9 Finansal Araçların Uygulanması (UFRS 4’te yapılan değişiklikler)
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Transferleri (UMS 40’taki değişiklikler)
 • UFRS 2014-2016 Döngüsü Yıllık İyileştirmeleri (UFRS 1 ve UMS 28’deki değişiklikler)
 • UFRYK 22 Döviz İşlemleri ve Peşin Düşüncesi
 • UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden gelir
 • Gelirin ne zaman ve ne miktarda tahakkuk edeceğini belirlemek için beş aşamalı model uygulamasını biliyor musunuz?
 • UFRS 9 Finansal Araçlar
 • Finansal varlıklarınızı yalnızca ana kavram ve faiz kriteri, yeni kavramlar açısından uygun ölçüm kategorisine göre mi işlediniz?

Değer düşüklüğünün hesaplanması için beklenen yeni bir kredi zararı modeli:

 • Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü (UFRS 2’deki Değişiklikler)
 • Şirketinizde hisse bazlı ödeme işlemleriniz var mı? Öyleyse, yeni gereksinimler bu düzenlemelerin sınıflandırılmasını ve / veya ölçülmesini ve potansiyel olarak yeni ve ödenmemiş kazançlar için muhasebeleştirilen gider zamanlamasını ve miktarını etkileyebilir.
 • UFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinde UFRS 9 Finansal Araçların Uygulanması (UFRS 4’te yapılan değişiklikler)
 • Sigortacıysanız, dikkatli olun. IASB, UFRS 9 Finansal Araçlarda yapılan değişikliklerle ilgili olarak UFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinde değişiklik yapmıştır.
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Transferleri (UMS 40’taki değişiklikler)
 • Yatırım amaçlı bir gayrimenkulünüz var mı? Bir Şirket ne zaman bir mülkünü devretmelidir?
 • UFRYK 22 Döviz İşlemleri ve Peşin Düşüncesi
 • Peşin alıyor musunuz veya ödüyor musunuz? UFRYK 22, işlem tarihinin, şirketin ön ödemeden kaynaklanan ön ödemeyi veya ertelenmiş geliri ilk kez tanıdığı tarihtir.