UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Webcast)


UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:06:28
Görüntüleme : 0

Kod: UMS_Beg_02

Tarih: 27.01.2022

Açıklama:

Bu eğitimde çalışanlara sunulan tanımlanmış fayda esaslı planların TMS 19 (ve ASC 715) çerçevesinde; belirlenmiş olan yönteme göre finansal değerlemesinin yapılarak finansal değerlemelerde esas alınması gereken öngörülerin oluşturulması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve açıklanması hakkında temel bilgiler verilecek olup uygulamada karşılaşılan sorunlar da tartışılacaktır.

Eğitim konuları:

  • Çalışanlara sağlanan faydaların ve planların sınıflandırılmasına ilişkin tanımlar
  • Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
  • İş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar: tanımlanmış katkı planları ile tanımlanmış fayda planları arasındaki farklar
  • Aktüeryal değerleme
  • Aktüeryal varsayımlar
  • Tanımlanmış fayda maliyetinin bileşenleri
  • Sunum ve Açıklamalar

Kimler katılmalı?

Muhasebe, Raporlama ve İnsan Kaynakları departmanlarında çalışanlar


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları