Genel Hatlarıyla UMS (Uluslararası Muhasebe Standartları) (Webcast)


Genel Hatlarıyla UMS (Uluslararası Muhasebe Standartları) (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:02:54
Görüntüleme : 0

Kod: UMS_Beg_01

Tarih: 25.12.2021

Açıklama:

Türkiye Muhasebe ve Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) uyarınca ulusal ve uluslararası sermayedarların talep ettiği uluslararası karşılaştırılabilirlik sağlayan mali tabloları hazırlama ve yorumlama konularında yetkinlik kazanmak programın başlıca amaçlarındandır.Ayrıca;Türkiye’de de uygulanan UMS ve UFRS’ler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak ve geleneksel finansal raporlar ile aralarındaki farklılıkları tanımlamak,UMS ve UFRS’lerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve çözümlerin geliştirilmesi,UMS ve UFRS’ler konusunda uzmanlık becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitim konuları:

 • UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
 • UMS 2 Stoklar
 • UMS 7 Nakit Akış Tablosu
 • UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 • UMS 12 Gelir Vergisi
 • UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

Kimler katılmalı?

Muhasebe, Finans, Bütçe, Raporlama bölümlerinin çalışanları ve UFRS verileri ile karar alan tüm kullanıcılar.

 • Muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanları
 • CFO'lar, Yeminli mali müşavirler
 • Muhasebe ve finans müdürleri
 • İç denetçiler
 • Serbest muhasebeci mali müşavirler
 • Bağımsız denetçiler
 • Bütçe ve finans yöneticileri ve çalışanları
 • Konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olanlar

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları