Daha Şeffaf Bilanço İçin Hazırlanın! UFRS 16 Kira Sözleşmeleri


Daha Şeffaf Bilanço İçin Hazırlanın! UFRS 16  Kira Sözleşmeleri
Eklenme tarihi : 2021-11-08 19:09:23
Görüntüleme : 0

Daha Şeffaf Bilanço İçin Hazırlanın! UFRS 16 Kira Sözleşmeleri

IASB tarafından yayınlanan yeni kiralama standardı, kiracılar için finansman ve işletme kiralaması arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor. Kiracılar için, tüm kiralamalar bilançoda gelecekteki kira ödemelerinin bugünkü değerinde borç olarak kaydedilecek ve varlığın kira süresini kullanma hakkını yansıtan bir varlık gösterilecektir. Maksimum on iki ay veya daha kısa süreli kiralamalar ve düşük değerli varlıkların kiralanması için iki olası muafiyet mevcuttur. Her şirket kiralama veya leasingi varlıklara erişim için bir araç olarak kullandığından yeni standarttan etkilenecektir. Bu nedenle, yeni standardın kuruluşunuz üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu anlamaya başlarsanız, daha iyi hazırlanacak ve olası sorunları tanımak ve uygulama maliyetlerini ve uygunluk riskini azaltacaksınız.

Bu nedenle harekete geçme zamanı:

1. Sözleşmelerinizi, kiralama olup olmadığını veya kiralama içeriyorsa değerlendirin.

2. Sistemlerinizin ve süreçlerinizin gerekli tüm bilgileri alıp almadığını kontrol edin.

3. Sistem ve süreçlerinizin kiralamaları izleyebildiğinden ve gerekli devam eden değerlendirmeleri takip edebildiğinden emin olun.

4. UFRS 16'nın muhasebeleştirme muafiyetlerinin potansiyel kullanımını dikkate almayı unutmayın.

5. Farklı indirim oranlarına dikkat edin.

6. Değişikliklerin finansal sonuçlar ve pozisyon üzerindeki etkisini analiz etmeye hazır olun: Özellikle EBIDTA.


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları