Etik Kurallar Eğitimi (Webcast)


Etik Kurallar Eğitimi (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:10:29
Görüntüleme : 0

Kod: ET_Beg_01

Tarih: 10.03.2022

Açıklama:

Etik Kavramına Genel Bakış, etik tehditler, bu tehditlere karşılık verme yolları, etik ile İlgili Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler konularında bilgilerin arttırılması. Bağımsız Denetçilerin ve mali müşavirlerin görevlerini yerine getirirken uyması gereken etik kurallar ve kamu yararını gözetme ilkeleri katılımcılara aktarılacaktır.

Eğitim konuları:

 • Şirket sahipleri ya da yöneticileri,
 • Etik Kuralların Genel Uygulaması
 • Temel İlkeler
 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Mesleki Yeterlik Ve Özen Sır Saklama
 • Mesleğe Uygun Davranış
 • Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar
 • Denetçinin Görevlendirilmesi
 • Çıkar Çatışmaları
 • Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi
 • İkinci Görüşler
 • Ücretler Ve Diğer Menfaatler
 • Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması
 • Hediyeler Ve Ağırlanma
 • Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
 • Tarafsızlık–Tüm Hizmetler
 • Bağımsızlık–Denetim Ve Sınırlı Denetim
 • Bağımsızlık–Diğer Güvence Denetimleri

Kimler katılmalı?

 • Şirket sahipleri ya da yöneticileri,
 • Kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş girişimciler,
 • Kariyerine etik kurallara uygun devam etmek isteyenler,
 • Kurum içi eğitimciler,
 • İş hayatında ve Sosyal hayatta görgü,nezaket kurallarını önemseyenler.

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları