Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Muhasebe (Webcast)


Finansçı Olmayanlar İçin Finans ve Muhasebe (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:04:50
Görüntüleme : 0

Kod: FİN_Beg_02

Tarih: 13.01.2022

Açıklama:

Hepimizin bildiği gibi finans ve muhasebe artık sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir konu olmak yerine, şirketlerde çalışan tüm yöneticilerin zamanı gelince karşılaştığı bir konu halini almıştır. Çünkü finans ve muhasebe hem yatırımcılar hem de şirket üst yönetimleri için işletmelerin ve çalışanların performanslarını belirlemede ve risk değerlendirilmesinde kullanılan bir araç haline gelmiştir. Bu sebeple her yönetici için muhasebenin ve finansın temel ilkelerinin, finansal tablo ve rasyo analizlerinin, nakit akım tablosunun ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi gereklilik haline gelmiştir. Amacımız orta ve üst düzey yöneticilerin finansal tabloları okumasını, analiz etmesini ve yorumlamasını kolaylaştırmaktır.

Eğitim konuları:

  1. Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
  2. Muhasebenin Temel İlkeleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
  3. Temel Finansal Tablolar, Hesapların Sınıflandırılması ve İşleyişi
  4. Finansal Tablo Analizi ve Analiz Teknikleri
  5.  Finansal Tabloları Kullanarak Yatırım Kararlarının Verilmesi
  6. Uygulamalı Örnekler
  7. Finansman Kaynakları   
  8. İşletme Sermayesi ve İşletme Sermayesi Stratejileri
  9. Finansal Riskler ve Yönetim Teknikleri

Kimler katılmalı?

Finans ve muhasebe eğitimini uzmanlık alanı olarak almamış ancak işletmenin faaliyet sonuçlarını yorumlamak, günlük finansal faaliyetlerle ilgili kararlarda daha hakim ve etkin olmak isteyen işletme sahipleri, ortakları, üst ve orta düzey profesyonel yöneticiler ve yönetici adayları.


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları