Satış ve Pazarlama Alanındakiler İçin Mali Analiz (Webcast)


Satış ve Pazarlama Alanındakiler İçin Mali Analiz (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:09:21
Görüntüleme : 0

Kod: MAL_Beg_01

Tarih: 24.02.2022

Açıklama:

Bu eğitimimiz satış ve pazarlama alanında çalışanlar için finansal analiz yöntemlerini kendi çalıştıkları alanlarda kullanarak yaptıkları işler için katkılarını artırmayı hedeflemektedir. Katılımcılarımız finansal tablo kalemleri ile bu kalemlerden yola çıkılarak oluşturulmuş olan mali analiz tekniklerini göreceklerdir. Gördükleri bu mali analiz teknikleriyle müşterilerin finansal durumlarını tahsilat riski anlamında analiz etme imkanına kavuşacaklardır. Ürün maliyetlerinin sınıflara ayrılması, bu maliyet sınıflandırılmasına göre finansal açıdan ürün fiyatlandırmasının nasıl yapılması gerektiği, ürün karlılığı konuları üzerinde duracaklar, başa baş analizi, hedeflenen karlılığa göre nasıl önlem alınması gerektiği konularına baktıktan sonra ürün portföylerine ürün eklenmesi ve çıkarılması kararlarının finansal açıdan nasıl alınması gerektiği göreceklerdir. Ayrıca finansal matematik anlayışıyla vadeli satış fiyatının veya peşin satış fiyatının nasıl belirlenmesi gerektiği de değinilecek konulardandır.

Eğitim konuları:

  • Bilançonun Esasları

      1) Aktif kalemler

      2) Pasif kalemler

      3) Özkaynak neyi ifade eder?

  • Gelir Tablosu

      1) Faaliyet karı

      2) Gayrisafi kar

      3) Net kar

      4) Faaliyet dışı gelir ve giderler

  • Temel Düzey Mali Tablo Analizi

      1) Likidite rasyoları

      2) Karlılık rasyoları

      3) Devir hızı rasyoları

  • Fiyatlamaya Kaynak Teşkil Eden Maliyetler

      1) Fiyatlamaya Kaynak Teşkil Eden Maliyetler

      2) Hangi Maliyetler Dikkate Alınmalı

      3) Sabit Maliyetler – Değişken Maliyetler

      4) Doğrudan Maliyetler – Dolaylı Maliyetler

Kimler katılmalı?

Muhasebe bilgisini geliştirmek ve vergi uygulamaları ile pekiştirmek isteyen tüm satış ve pazarlama çalışanları


Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları