UMS 7'ye göre Solo ve Konsolide Nakit Akım Tablosu Hazırlanması (Webcast)


UMS 7'ye göre Solo ve Konsolide Nakit Akım Tablosu Hazırlanması (Webcast)
Eklenme tarihi : 2021-11-14 21:03:40
Görüntüleme : 0

Kod: UMS_Int_01

Tarih: 04.01.2022

Açıklama:
UFRS'ye göre nakit akım tablosu hazırlamakta zorluk çeken kişiler veya şirketler için hazırlanmış olan bir eğitimdir. Eğitim,tamamıyla uygulamalar üzerinden gerçekleşmektedir.

Eğitim konuları:

 • Nakit akım tablosu açısından, nakit; işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı kapsar.
 • Nakit benzerleri, tutarıbelirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımlardır.
 • Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımlarıişletme,yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

Kimler katılmalı?

 • Muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanları
 • CFO'lar, Yeminli mali müşavirler
 • Muhasebe ve finans müdürleri
 • İç denetçiler
 • Serbest muhasebeci mali müşavirler
 • Bağımsız denetçiler
 • Bütçe ve finans yöneticileri ve çalışanları
 • Konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olanlar

Hizmetlerimiz

Denetim ve Güvence

Danışmanlık ve Güvence

Muhasebe

Benzer Blog Yazıları