BAĞIMSIZ DENETİM: KOBİLER DİKKAT

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile şirketlerin ticaret hayatına giren bağımsız denetimin kapsamı genişletildi. Basamak basamak, ciro, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı kriterleri ile şirketlerin bağımsız denetçi atamaları…

MALİ TABLOLARI İYİ YORUMLAYABİLEN YÖNETİCİLER HER ZAMAN FARK YARATMIŞTIR

Globalleşmeyle yeni bir dönem başlamış, mali tabloların kalitesi büyük önem kazanmıştır. Mali tablolar bilgilendirme, yorumlama ve geliştirme için araç olmuş, iyi yorumlayabilmek bir görev, zorunluluk halini almıştır. Bu…

BAĞIMSIZ DENETİM: KOBİLER DİKKAT

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile şirketlerin ticaret hayatına giren bağımsız denetimin kapsamı genişletildi. Basamak basamak, ciro, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı kriterleri ile şirketlerin bağımsız denetçi atamaları…

UMS 2: STOKLAR

Bu makalemizde Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamaları esnasında en yaygın kullanılan standardı ele alacağız. Standardın kapsamına, ham maddeler, üretimdeki…

MALİ TABLOLARI İYİ YORUMLAYABİLEN YÖNETİCİLER HER ZAMAN FARK YARATMIŞTIR

Globalleşmeyle yeni bir dönem başlamış, mali tabloların kalitesi büyük önem kazanmıştır. Mali tablolar bilgilendirme, yorumlama ve geliştirme için araç olmuş, iyi yorumlayabilmek bir görev, zorunluluk halini almıştır. Bu…

KİM NEDEN LİDER OLMAK İSTER?

İşbirliği oluşturmak, vizyon yaratmak, etkilemek ve etki yaratmak, en önemlisi inanmak, değiştirmek, değişimi yönetebilmektir liderlik. Lider, koç olmalı, yaptırımla değil, izlemeyle, analiz ettirerek ve sorgulatarak örnek olmalı.…